De Europese Unie heeft onlangs nieuwe regels bekendgemaakt voor de etikettering van levensmiddelen. Deze zullen op 12 december in werking treden en zo de zogenoemde bestaande FIC-regels (Food Information for Consumers) aanvullen. In het nieuwe reglement staan de vereiste elementen voor etikettering opgesomd, maar ook de manier waarop deze weergegeven moeten worden (bijvoorbeeld: minimale lettergrootte: 1,2mm). Wij hebben contact opgenomen met het bureau Loyens & Loeff om meer over de ins en outs van dit nieuwe reglement te weten te komen.

“Deze regeling heeft twee hoofddoelen. Het eerste is om in één wetgeving alle Europese regels te consolideren en samen te brengen en deze dus te harmoniseren. Het tweede is het aanbieden van heldere en complete informatie aan de consument” aldus de uitleg van Yves van Couter, de verantwoordelijke partner voor de groep Food & Beverages bij het bureau Loyens & Loeff. “Voorheen lag het accent vooral op de veiligheid. Nu moeten ook de gegevens die de consument in staat stellen een weloverwogen keuze te maken worden meegedeeld. Zo wordt bijvoorbeeld het vermelden van de voedingswaarden verplicht en zal het aantal verschillende voedingswaarden in de vermelding van 4 naar 7 worden verhoogd” voegt advocate Aude Mahy toe. Zij staat aan het hoofd van de groep Food & Beverages van het kantoor Loyens & Loeff. Maar als al deze informatie moet worden vermeld, hoe kan er dan voldoende plaats overblijven voor de promotie en de etiketten?

Dit reglement, waarvan de toepassingsdatum is voorzien voor 13 december 2014, zal van toepassing zijn op alle voedingsmiddelen die bestemd zijn voor consumenten, cateringdiensten en andere exploitanten van levensmiddelenbedrijven. “De vraag dringt zich op hoe bakkers en restaurants de gegevens moeten aanduiden die zij moeten verstrekken.” Voor de verkopen op afstand moet de informatie vóór levering beschikbaar zijn. De sites voor online verkopen moeten dus ook aan de nieuwe maatregelen worden aangepast. Het gaat hier om een overdracht van verantwoordelijkheden. “Als er een probleem is, is de fabrikant niet meer als enige verantwoordelijk. De distributeur kan dat ook zijn. Hij moet dus bepalen wie verantwoordelijk is voor ontbrekende informatie” legt Yves van Couter uit.

Enkele belangrijke punten:

AllergenenDe allergenen moeten zich van de andere ingrediënten onderscheiden door manier van printen.

De oorsprongDe verplichting om de oorsprong van bepaalde levensmiddelen te vermelden is uitgebreid. Deze vermelding was met name al verplicht voor de meest fruitsoorten en groenten, rund- en kalfsvlees, honing en olijfoliën, maar nieuw is dat deze ook zal gelden voor lams-, varkens- en geitenvlees en voor gevogelte. De verplichting zou ook van toepassing kunnen worden op andere typen producten. De inzet is van belang voor ondernemingen die eindproducten leveren. “De Commissie zal binnenkort een haalbaarheidsstudie afronden. Als we bijvoorbeeld de Belgische chocola nemen: het risico bestaat dat tengevolge van deze haalbaarheidsstudie van de ingrediënten die meer dan 50% van het eindproduct vertegenwoordigen, zoals cacao, de oorsprong moet worden aangeduid. Welnu, de chocolatier verandert misschien regelmatig van producent. Het is dus belangrijk een oplossing te vinden zodat hij niet al te vaak zijn etiketten hoeft te wijzigen”, legt Aude Mahy uit.

Voedingswaarde-informatieDe energiewaarde en de hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, eiwitten, suiker en zout moeten nu verplicht worden vermeld en in hetzelfde gezichtsveld verschijnen. Dat zou, volgens de uitleg van Aude Mahy, in ons land, waar de vermeldingen in de drie talen moeten verschijnen, tot problemen kunnen leiden. Deze verplichting zal op 13 december 2016 van toepassing worden.

Ten slotte zullen levensmiddelen die niet voldoen aan de nieuwe regels, maar die vóór de toepassingsdatum van de wettelijke bepalingen op de markt zijn gebracht of van etiketten zijn voorzien, verkocht kunenn worden totdat de voorraden zijn uitgeput.