De Europese Commissie heeft een actieplan voor de detailhandel en een groenboek over oneerlijke handelspraktijken in de food en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen aangenomen.

De sector van de detailhandels- en groothandelsdiensten is een van de belangrijkste sectoren in de economie van de Europese Unie en moet een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van groei en het creëren van werkgelegenheid in het kader van de Europa 2020-strategie. De sector is vandaag de dag goed voor 11% van het BBP van de EU, 29% van de KMO's en bijna 33 miljoen mensen. Er zijn echter nog een aantal belemmeringen die de vlotte werking van grensoverschrijdende toelevering, de toegang van consumenten tot grensoverschrijdende detailhandelsdiensten en de toegang tot de markt van detailhandelaren in de weg staan.

"Dit actieplan bevat een strategie om het concurrentievermogen van de detailhandelssector te verbeteren en de prestaties van de sector op economisch, ecologisch en sociaal gebied te versterken", aldus Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten. "Wij willen ook fair play. Oneerlijke handelspraktijken brengen de levensvatbaarheid van ondernemingen in gevaar en maken de toeleveringsketen van de detailhandel inefficiënt. Consumenten moeten concurrerende prijzen kunnen krijgen, maar ik wil ook dat de leveranciers eerlijke prijzen voor hun producten krijgen."

De vijf belangrijke prioriteiten van het actieplan:

  • consumenten mondiger maken via een betere voorlichting
  • de toegankelijkheid van de detailhandelsdiensten verbeteren door de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten inzake commerciële en ruimtelijke planning te bevorderen
  • eerlijkere en duurzamere handelsbetrekkingen in de hele food en non-food toeleveringsketen
  • zorgen voor een betere koppeling tussen detailhandel en innovatie
  • een betere werkomgeving creëren, bijvoorbeeld door de behoeften van werkgevers en de vaardigheden van het personeel beter op elkaar af te stemmen.

De Commissie zal een permanente groep voor het concurrentievermogen van dedetailhandel oprichten, die nadere specifieke doelstellingen zal helpen ontwikkelen voor de vermelde gebieden, zal toezien op de geboekte vooruitgang en aanbevelingen zal formuleren om ervoor te zorgen dat de maatregelen in dit plan volledig worden uitgevoerd.

De Commissie houdt ook een drie maanden durende raadpleging over oneerlijke handelspraktijken in de food en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen. Deze moet de Commissie helpen de omvang van oneerlijke handelspraktijken te beoordelen en bewijsmateriaal te verzamelen over de gevolgen ervan voor de economie en voor grensoverschrijdende activiteiten. Alle belanghebbenden worden verzocht hun standpunten ten aanzien van de vragen uit het groenboek uiterlijk 30 april 2013 in te dienen.