Vorig jaar kochten meer dan 7 miljoen Belgen online, waarvan 440.000 Belgen voor het eerst. Eén vijfde kocht minstens één keer via smartphone of tablet. Dat blijkt uit de vijfde e-commerce studie van Comeos, de Belgische federatie voor handel en diensten.

Voor het vijfde jaar op rij liet Comeos een groot e-commerceonderzoekuitvoeren waarvoor ruim 1.500 respondenten ondervraagd werden om een duidelijk beeld te schetsen van de Belgische e-consument. Wat blijkt? 7.040.000Belgen kochten online (64%), dat zijn 440.000 nieuwe klanten. Vorig jaar waren dit nog 6.600.000 (60%) Belgen en 330.000 nieuwe klanten. Nederlandstaligen (68%) kopen meer online dan Franstaligen (59%), maar Franstaligen kopen dan weer meer mobiel (+4%). Nog opvallend: proportioneel even veel adolescenten als jonge veertigers (70%) en meer mannen (68%) dan vrouwen (61%) zijn e-consumers.

"Voeding zal groeien"  

“Mensen kopen vaker online: de meerderheid (64%) koopt minstens één keer om de twee maanden via internet. Maar ze geven minder uit dan vorig jaar: gemiddeld €153/maand”, vertelt Dominique Michel, ceo van Comeos. “Mensen met een hoog loon (75%) zijn vaker online klanten dan mensen met een lager loon (60%). Het aantal big spenders, die meer dan €100 per maand uitgeven, blijft wel stabiel. Kleren en schoenen worden nog steeds vaak en veel gekocht, voeding zal groeien: weinig mensen kopen voeding online (9%), maar ze doen dit wel frequent (40% meer dan 5 keer per jaar) en verwachten dit in de toekomst nog vaker te doen (44%).”

45% doet aan webrooming

Uit de studie blijkt duidelijk dat webwinkels fysieke winkel kunnen versterken. “Maar liefst 37% van de online aankopen zijn extra aankopen: deze zouden niet plaatsgevonden hebben zonder e-commerce. Bijna één vierde van de klanten neemt een kijkje in de fysieke winkel en koopt dan het product online, maar daar tegenover staat dat 45% van de bevraagden online zoekt alvorens in de fysieke winkel te kopen. Beide versterken dus elkaar, kannibalisatie is beperkt”, zegt Michel. “Tijdbesparing blijkt de belangrijkste motivatie om online te kopen, dit wordt belangrijker dan prijs. Toch is prijs doorslaggevend bij de keuze van de webwinkel.”

21% shopt mobiel  

Online winkelen via de smartphone of tablet is nog niet ingeburgerd: 21% van de online klanten heeft al mobiele aankopen gedaan, slechts 2,5% shopt exclusief mobiel. “Voor een échte doorbraak van mobiel winkelen moeten eerst de barrières aangepakt worden: te kleine schermen, een gebrek aan vertrouwen en de moeilijkheden om mobiel te betalen”, weet Michel. “Het vertrouwen in e-commerce in het algemeen blijft wel stabiel (60%) en de tevredenheid neemt licht toe (+2%).”

Penetratie, de grote uitdaging 

Meer dan één derde van de Belgen koopt nog niet online. “Voor een substantiële groei in e-commerce, moet de internetpenetratiegraad in België stijgen. Deze is de laagste (84,7%) van alle buurlanden,” zegt Michel. “De nood aan een betrouwbaar betaalplatform blijft ook groot, zeker met de opkomst van winkelen via smartphone en tablet. Aansluitend hierbij is de nood aan een aanspreekpunt voor cyber security, dat snel actie onderneemt bij problemen. Nu online uitgroeit tot een massaconsumptiemodel, stijgen ook de leveringsproblemen (+6%) en leggen zo de nood bloot aan een meer professionele logistiek. Mensen willen dat er 24/7 geleverd wordt. De uitdaging voor de handel is om dat mogelijk te maken”, besluit Michel.