De Europese retailsector heeft in juni van dit jaar 0,4% meer volumes verkocht dan in de maand mei. Die lichte groei is vooral te danken aan “food, drinks & tobacco”, die 0,5% vooruit gaan. Maar ook de non-food tekende 0,3% meer verkochte volumes op. Duitsland kende de grootste stijging (+1,3%), maar ook Oostenrijk (+1,1%) en Polen (+1%) groeiden sterk. De Finse retail is met -1,8% dan weer de grootste daler.

Op jaarbasis zijn de groeicijfers echter een pak positiever. Ten opzichte van juni 2013 werd er immers 2,4% meer verkocht in de Europese retail. De food retail ging ten opzichte van een jaar geleden 2% vooruit, terwijl non-food 3% groeide. Vooral in Luxemburg (+12,9%), Roemenië (+10%) en Estland (+7,8%) was er een sterke groei. Ook op jaarbasis waren de cijfers voor de retailsector het slechts in Finland (-1,5%).