Intergamma, het bedrijf boven de Gamma-bouwmarkten, heeft het afgelopen jaar een omzetstijging van 3% geboekt. Daarnaast verdubbelde de omzet van de online-activiteiten en een investering van 100 miljoen euro moet ook voor 2016 een goed jaarresultaat garanderen.

Het moederbedrijf van Gamma heeft een goed jaar achter de rug: Intergamma was het afgelopen jaar goed voor bijna 1,7 miljard euro, wat een omzetgroei is van 3%. Daarnaast is de internetomzet verdubbeld en liep de EBIDTA met een stijging van 7% op tot 141 miljoen euro.

Economie

De goede jaarresultaten heeft Intergamma volgens algemeen directeur Harm-Jan Stoter te danken aan de aantrekkende woningmarkt, al wist het concern zelf door de uitbreiding van het assortiment en de installatie van bestelzuilen in de winkels een groter klantenbestand aan te trekken. Wat de resultaten voor België zijn, is niet bekend. Er wordt enkel gemeld dat de winkels het in Nederland beter doen dan in België, waar “de economie verslechterde”.

Gondola’s Homing Experience manager, Chris Van Wesemael reageert: “De stijging van Intergamma is hoger dan wat de totale markt realiseerde (+ 2,5% in Nederland, zie artikel “De Nederlandse Doe-het-Zelfmarkt groeit opnieuw"). Intergamma plukt zeker de vruchten van de duidelijke Phygitale Strategie en de samenwerking met PostNL. In België is dit wat later geïmplementeerd, wat het beste kan voorspellen voor 2016. De hier gevoerde prijsbrekerstrategie heeft zeker in 2015 niet het beoogde resultaat opgeleverd.

Daarnaast spreken de cijfers van de NBB tegen dat het Belgische economische klimaat verslechterde in 2015. “Er is dan wel geen substantiële groei geweest, maar ook geen terugval van de consumptie” zegt Chris Van Wesemael. “Dat Nederland het uiteindelijk beter deed, is niet te verwonderen na enkele dramatisch slechte jaren (DIY verloor er 25% van haar omzet in de crisis). De Belgische markt heeft zich vrij stabiel gehouden doorheen de crisisjaren.

Investeren

Verder werkt Intergamma een strategie uit voor de komende vijf jaar waarbij het aan de winkelformules zal sleutelen, verder inzet op e-commerce en het assortiment zal verbreden. In De Financiële Telegraaf legt algemeen directeur Harm-Jan Stoter uit dat de bouwmarkten onder Intergamma steeds veranderen door het steeds grotere aandeel van online. “Ik denk dat we in de toekomst niet minder winkels hebben, maar wel minder vierkante meters. Het worden showrooms die klanten moeten inspireren.

Chris Van Wesemael is het echter niet helemaal eens met deze stelling: “Alle cijfers geven aan dat er, zeker in Nederland, teveel winkeloppervlakte per m² is. Dat men dit gaat opvangen door winkels te verkleinen, maar in aantal te laten groeien, lijkt me sterk. Kijk ook naar wat er in UK nu aan de gang is, waar grote aantallen niet rendabele vestigingen worden gesloten. B&Q bijvoorbeeld, plant het aantal winkels met 15% te verminderen!” aldus Chris Van Wesemael. Toch hoopt Intergamma dat deze strategie ook voor 2016-2020 tot uitstekende jaarresultaten zal leiden, het bedrijf investeert dan ook een som 100 miljoen euro in dit plan.