De Europese Commissie heeft in september 2011 een onderzoek uitgevoerd naar websites die consumentenkredieten aanbieden. Hierdoor wilde zij te weten komen of de consumenten de informatie ontvingen waar zij wettelijk gezien recht op hebben alvorens een krediet af te sluiten. Analyse van de resultaten laat zien dat België tot de slechtste leerlingen behoort, aldus een persbericht van het Oivo.

Onlangs toonde een studie van Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties overigens aan dat een op de drie consumenten zijn wintersolden op krediet kocht. Het Oivo noemt de situatie ernstig. Het totale bedrag aan consumentenkredieten dat nog afgelost moet worden, zou in Europa meer dan 600 miljard euro bedragen. Er zijn drie grote inbreuken te onderscheiden: het gebrek aan vereiste informatie voor de consument in de aanbiedingen op de websites, de omissies in het contract zelf en een presentatie van de kosten van het krediet die misleidend zou kunnen zijn voor de consument.

83 van de 93 onderzochte sites in België werden niet in orde bevonden. 30% van de Europese sites is voor de test geslaagd. Het Oivo is van plan de bevoegde ministers hierover te informeren en aan te dringen op snelle en ferme actie.