Als platform voor het delen van kennis voor en over de Home Improvement branche, is een nauwe samenwerking met de leveranciers uit de sector een evidentie.

Daarom heeft Gondola Homing Experience er ook voor gekozen structurele partner te worden van FEBIN, de federatie van de leveranciers voor de DHZ-sector in België.

“FEBIN beoogt een beter inzicht te bekomen in de markt zodat op een efficiënte manier de globale DHZ-activiteit kan gedynamiseerd worden”.

Het is duidelijk dat met een dergelijke doelstelling een partnership voor de hand ligt.

Zowel FEBIN als Gondola Homing Experience willen immers de diverse actoren in de sector ondersteunen bij het uitbouwen van een gezonde business.

Hiervoor zullen in samenspraak specifieke retail-opleidingen worden gepland, heeft Gondola een sterke tool voor een snelle bevraging van consumenten in huis en worden initiatieven genomen die de DHZ-leverancier ten goede zullen komen.

www.febin.be

www.theretailacademy.be

www.gondola.be