De federale regering heeft geen akkoord bereikt over de versoepeling van de nachtarbeid in de e-commerce. Er komt wel verder overleg tussen een groep ministers, waaronder de premier, en de sociale partners.

België blijft worstelen met de regeling rond nachtarbeid in de e-commerce. Vraag was of de bestaande regeling rond nachtarbeid verder versoepeld kon worden, in de eerste plaats om de concurrentie met e-commercebedrijven in buurlanden beter aan te gaan. Verschillende belangenverenigingen, waaronder Comeos, en politieke partijen waren daar heel expliciet voorstander van, maar voor onder meer regeringspartner PS lag de kwestie heel moeilijk. Het gevolg is dat de regering De Croo geen akkoord bereikte over een nieuwe regeling. Afstel is het niet noodzakelijk. De hete aardappel wordt nu doorgeschoven naar een groep ministers, met onder meer premier Alexander De Croo, voorheen nog minister van Digitale Agenda. Die ministers zullen een rondetafel op touw zetten om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom de e-commerce in ons land achterloopt met de buurlanden. Tegelijk wordt aan de sociale partners gevraag om na te gaan of nachtarbeid tussen 20u00 en 24u00 mogelijk is wanneer slechts één van de vakbonden daarmee akkoord gaat. De liberalen willen absoluut vermijden dat een vakbond binnen een bedrijf het vetorecht over nachtarbeid heeft. Er komt ook een proefproject waarbij werknemers vrijwillig na 20.00 kunnen werken.