Exclusief: Carrefour herorganiseert zijn Europese structuur/ Nieuwe CEO voor Carrefour Belgium/ Gérard Lavinay neemt de leiding van een Europese zone.

Volgens onze informatie zullen er binnenkort wijzigingen doorgevoerd worden in het organigram van de Groep Carrefour in Europa. De eerste wijziging wordt het vertrek van Thomas Hübner, vandaag CEO van Carrefour Europe.

De zone Europa zal onderverdeeld worden in mini-zones. Deze logica wordt uiteraard ook doorgetrokken voor België dat op die manier een nieuwe CEO erft. Het leek ons dan ook al enige tijd logisch dat Gérard Lavinay op basis van het werk dat hij in België heeft geleverd, een belangrijkere rol zou gaan spelen in de Groep. Indien een nieuwe Franse CEO hem opvolgt bij Carrefour België in de persoon van François Melchior de Polignac, blijft Gérard Lavinay in elk geval een autoriteit behouden op onze markt door zijn verantwoordelijkheid van de grotere zone die naast België ook Roemenië en Polen omvat. Deze logica van de mini-zones is ook van toepassing op Zuid-Europa, met name op de Spaanse en Italiaanse activiteiten. Pierre-Jean Sivignon komt aan het hoofd van de zone Spanje en Italië. Mr. Sivignon was tot nu CFO van de Groep Carrefour en voorheen bekleedde hij de post van CFO bij Philips.Mr. François Melchior de Polignac, afgestudeerd aan het HEC in Parijs en Cambridge, begon zijn carrière bij L'Oréal, en vervolgens bij BCG, om tot slot voor Carrefour te beginnen werken in 2000. Sinds 2011 was hij CEO van Carrefour Roemenië. Gondola zal op deze informatie terugkomen later op de dag.

Gondola retail facts & trendsGondola is the Belux retail magazine and has also:The Retail Academy.Executive MBA in retail management (in partnership with Solvay Busines School)The Retail SocietyFOOD’s magazine