Delhaize Group ziet zijn nettowinst voor het boekjaar 2014 met de helft dalen tot 89 miljoen euro. De winstdaling is een rechtstreeks gevolg van de kosten voor de herstructurering in België en de verkoop van het Amerikaanse Bottom Dollar wegen op de winst.

De meeste jaarcijfers had Delhaize eerder al bekend gemaakt. Zo wisten we al dat de groepsomzet met 3,7% steeg tot 21,4 miljard euro in 2014, maar dat Delhaize het in België een omzetdaling van 3% tot 4,9 miljard moest slikken. In het laatste kwartaal van 2014 boekten de bestaande winkels zelfs 6,9% minder omzet als gevolg van de sociale onrust en de aanhoudende stakingen bij de supermarktketen. Uit de volledige jaarresultaten blijkt nu dat de reorganisatie bij Delhaize België ook op de winst van de retailer weegt.

50% minder winst

De winst van Delhaize Group bedroeg voor 2014 89 miljoen euro, of 50,3% minder dan in 2013. Die daling is aan verschillende zaken te wijten: zo incasseerde de groep een waardeverminderingsverlies van 124 miljoen euro op de verkoop van Bottom Dollar Food in Amerika, en worden de eenmalige reorganisatiekosten in verband met het Transformatieplan in België op 137 miljoen euro geschat. Dat bedrag zal dienen om de vervroegde pensionering en vrijwillig vertrek van ongeveer 1.800 medewerkers bij Delhaize België in de komende jaren te dekken.

10 miljoen verlies door stakingen

Ook de sociale onrust die de voorbije maanden heerste bij Delhaize heeft een negatieve impact op de jaarresultaten. Delhaize noteert een verlies van 10 miljoen euro in verband met gerelateerde stakingen, zoals bijkomende voorraadverliezen, logistieke kosten en kosten “om de bedrijfscontinuïteit te verzekeren”.

België: 55% minder winst

In Q4/2014 daalde de winst voor Delhaize België met 55% tot 90 miljoen euro. De onderliggende bedrijfswinst in België daalde met 53,9% tot 24 miljoen euro en de onderliggende bedrijfsmarge bedroeg 1,9% (3,9% vorig jaar) als gevolg van “lagere opbrengsten, een lagere brutomarge en hogere verkoop-, algemene en administratieve kosten”. Voor heel 2014 was er een daling van 40% tot 118 miljoen euro. 

Amerika: +44,1% winstIn Amerika zien we een heel ander verhaal, daar blijft Delhaize-keten Food Lion het goed doen. De onderliggende bedrijfswinst van Delhaize America steeg met 44,1% tot 199 miljoen dollar (€157 miljoen). De onderliggende bedrijfsmarge voor het kwartaal bedroeg 4,2% tegenover 3,3% in 2013. De vernieuwing van het winkelpark wordt in 2015 verder gezet: er worden nog 160 winkels omgebouwd.