Beleggers keken reikhalzend uit naar de publicatie van de cijfers van de distributeur. Als reactie op de publicatie steeg de waarde van het aandeel van 26 euro naar meer dan 33 euro, dus een stijging van 14% binnen veertien dagen. Wat de kwartaalcijfers betreft, zijn de resultaten van de distributeur boven verwachting. Maar het concern onthoudt zich van elke euforie. De nog steeds even sterke concurrentie op de markt en de ondernomen initiatieven blijven van invloed op de ontwikkeling van de onderliggende bedrijfsresultaten. Deze zijn met 12% gedaald naar 184 miljoen euro aan het einde van het tweede kwartaal. Toch is dit nog steeds meer dan de marktverwachtingen. De analisten hadden gerekend op een bedrag van 172 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat is blijven steken op 15,8% en 176 miljoen.

Delhaize bevestigt haar jaarlijkse prognose. De distributeur verwacht onder anderen bij ongewijzigde wisselkoersen een daling tussen de 15 tot 20% van het onderliggende bedrijfsresultaat en stelt dat de resultaten uit zullen komen in de onderste waarden als gevolg van de prijsinvesteringen en de inspanningen geconcentreerd op de klant.

De kwartaalomzet van Delhaize is toegenomen met 11,5% bij reële wisselkoersen van 5,69 miljard euro. Een cijfer dat min of meer overeenkomt met de verwachting van de analisten. De autonome omzetgroei van de inkomens bedroeg 1,3%. In België steeg de omzet met 1,1%. Een prettige verrassing voor de distributeur.

Delhaize geeft tenslotte aan dat aan het einde van het jaar met het kostenreductieprogramma 550 miljoen euro aan besparingen kan worden gegenereerd, terwijl 500 miljoen als doel was gesteld.

update: Geen enkele maatregel wordt uitgesloten. "Ik kan onmogelijk zeggen dat we niet onze toevlucht zullen moeten nemen tot ontslagen. De salarissen en hun indexering vormen een zware last voor het bedrijf. Maar onze belangrijkste doelstelling is om het personeel te stimuleren te blijven zoeken naar de meest efficiënte oplossing voor een probleem”, zegt de heer Beckers.