De vakbonden bij Delhaize en de vakbonden zitten vandaag samen bij een sociaal bemiddelaar op de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg. Dat schrijft de Franstalige zakenkrant L’Echo.

De toenadering lijkt een ultieme poging van de directie om stakingsacties met de eindejaarsperiode te vermijden. De bonden hebben immers al twee keer een ultimatum gesteld aan de directie. Ze eisen dat er meer rekening gehouden wordt met hun bekommernissen. Dat het water tussen vakbonden en directie nog diep is, bleek gisteren nogmaals toen de vakbonden zich fel verzetten tegen een voorstel van de directie rond verplicht brugpensioen.

Delhaize zei eerder al er alles aan te zullen doen om stakingen rond kerst te vermijden, tot een verzoeningsvergadering toe.

Update:De onderhandelingen tussen direcite en vakbonden worden opgeschort tot vrijdag 12 december. Of dat goed of slecht nieuws is en of er al dan niet gestaakt zal worden, is voorlopig onduidelijk.