Buitengewone zitting van The Retail SocietyGoed category management is een key factor voor de prestaties van retailers. Een assortiment opbouwen dat is toegespitst op de klantenkring, dit vertalen in een optimaal planogram, de omloopsnelheid verhogen en de voorraden minimaliseren, waarbij tekorten voorkomen moeten worden: handelaren die zich daar met succes op toeleggen slagen er in om goede rentabiliteitsmarges te realiseren. Aan dit onderwerp, category management en de nieuwe instrumenten om dit te optimaliseren, zal deze tweede sessie van The Retail Society op 3 mei aanstaande zijn gewijd. Wij zullen die dag het genoegen hebben om een delegatie te ontvangen van Aldate Category Optimization en zijn Commerciële Directeur Didier Jumeau.

Aldata is het leidinggevende bedrijf op het gebied van software voor de optimalisatie van winkels. Enkele cijfers? Meer dan 600 klanten over de hele wereld, waarvan 15 van de 30 grootste mondiale groepen. En tussen deze klanten bevindt zich één Belgisch merk: de Delhaize-groep. Al 25 jaar werken de 550 medewerkers van Aldata aan de perfectionering van de instrumenten voor de optimalisatie van de retail business (15% van de opbrengst wordt geherinvesteerd in R&D). Onder de verschillende oplossingen waaruit retailers kunnen kiezen, bezet space- en category management een toppositie. Alles begint en eindigt bij het planogram. Maar in het beheer daarvan, verzorgd door het systeem Apollo, wordt rekening gehouden met een enorme hoeveelheid nuttige gegevens. Bovendien voegt dit systeem een dynamisch perspectief toe en biedt het een scherpe analyse tot op het plaatselijke niveau. De tijd is voorbij dat een enkel planogram uniform werd voorgeschreven aan alle verkooppunten en slechts een keer per jaar werd aangepast.

Mis deze buitengewone sessie van The Retail Society dus niet! Kom luisteren naar de getuigenissen van Aldata en ontdek hoe het category management van vandaag tot spil van de bedrijfsvoering in de distributie kan worden gemaakt door de integratie van talrijke aspecten: zowel operationele, commerciële, logistieke en financiële, evenals human ressources en natuurlijk… de shopper!

Bent u nog geen lid van The Retail Society? Dit is de gelegenheid om u aan te sluiten bij dit platform dat is opgezet om retailers te inspireren.

Een kennersblik op category managementTer begeleiding van de komende bijeenkomst van de Retail Society hebben wij een ontmoeting met Didier Rouselle, consultancy expert in business development, aangegrepen om zijn standpunt te vernemen over de ontwikkeling van het Category Management. De heer Rousselle heeft, na meer dan 20 jaar ervaring bij grote ondernemingen als Unilever, Smith Kline en Coca-Cola, in het jaar 2000 DDA Consulting opgericht, een bureau dat is gespecialiseerd in business development bij bedrijven die grote hoeveelheden informatie moeten verwerken. Zijn benadering bestaat uit het verbeteren van het klantenbeheer door de ontwikkeling van een efficiënt rapporteringssysteem.

Volgens hem hebben de basisprincipes van Category Management geen revolutionaire wijzigingen ondergaan. De consument begrijpen is ook tegenwoordig nog de hoeksteen om de waarde te maximaliseren die uit een bepaalde categorie kan worden gehaald. "Daarentegen is de informatie waarmee beter ingespeeld kan worden op de behoeften van de klanten niet langer voorbehouden aan de producenten sinds de distributeurs, met hun eigen merken, zelf ook grote producenten zijn geworden. Dientengevolge is de toegevoegde waarde met betrekking tot het Category Management van de producent in de ogen van de distributeurs kleiner geworden. De groei van de hoeveelheid informatie waarmee de ontwikkeling van een categorie kan worden geanalyseerd gaat gepaard met de groei van het aantal steeds geavanceerdere analyse-instrumenten. De Category Manager die in staat is om adequate analyse-instrumenten te herkennen en in te zetten zal dus zijn bestaansrecht houden."

Wat de status van Category Captain betreft, het blijft nog steeds lastig om die te verdienen. "de distributeur zal meer belang hechten aan de kwaliteit van de ontvangen analyse dan aan het feit of de informatie al dan niet afkomstig is uit het bedrijf waar de Category Captain uit voortkomt. Hij zal dus een uitmuntende kwaliteit aan zijn distributeur moeten verschaffen, want de verleiding van de laatste om af te zien van de Category Captain zal groot zijn als hij van een andere producent betere informatie ontvangt.

Zoals we inmiddels weten, moet ruimte die aan elke categorie wordt toegemeten minimaal een maal per jaar opnieuw worden bekeken, in aanmerking genomen dat de groei van het volume en de waarde van de verschillende categorieën aanzienlijk kan variëren. "Het belang van innovaties zal een doorslaggevende factor zijn voor de bepaling van de frequentie van herzieningen van het planogram. Er vindt een verschuiving van het concept van een gecentraliseerd planogram plaats in die zin dat de verkooppunten van een enseigne zich elk tot een groep specifieke consumenten richten en dat de fysieke eigenschappen van de verkooppunten binnen een enseigne soms zeer uiteenlopend zijn. Een element waardoor de verschuiving van een centraal planogram naar een planogram per verkooppunt zal worden versneld, is de technologische innovatie waardoor het planogram van een verkooppunt gedigitaliseerd kan worden. De benodigde informatie is wel degelijk beschikbaar maar het is soms te duur om deze op dit moment al efficiënt in te zetten."

"Voor een goede analyse van het planogram is het belangrijk om de kosten te kunnen inschatten van een product waarvan de aanwezigheid economisch niet gerechtvaardigd is. De kosten van de suboptimalisatie van een categorie moeten eveneens bekend zijn, zodat bepaald kan worden of dit al dan niet acceptabel is. In Frankrijk heb ik zo een categorie geïdentificeerd waar de oververtegenwoordiging van het PL het enseigne enkele miljoenen euro's per jaar kostte. Er moet voor elke categorie een evenwicht worden gevonden tussen het aantal merken dat aan de consumenten wordt aangeboden. Het is belangrijk om de kwalitatieve scores van de aanwezigheid in het schap te analyseren."