Danone werkt momenteel aan een besparingsplan om binnen twee jaar de kosten in Europa met 200 miljoen euro terug te dringen. Dit plan zou in maart 2013 moeten ingaan. De besparingen hebben betrekking op 9.000 Europese managers en op ondersteunende functies, daarbij wordt de voorkeur gegeven aan vrijwillig vertrek en interne overplaatsing,

Wat de verkoop betreft doet Danone het wereldwijd wel goed, op basis van vergelijkbare gegevens behaalde de groep in de eerste negen maanden van dit jaar een groei van 5,6% tot 5,7 miljard euro die voornamelijk te danken is aan de opkomende markten. In Europa lijkt de verkoop te stagneren en zelfs licht te dalen.

Het is voor Danone België vooralsnog onduidelijk of het besparingsplan gevolgen zal hebben voor België, aldus het persbureau Belga dat contact heeft opgenomen met Danone België.