Een nieuwe daling van de vertrouwensindex in de maand oktober. De Belgische consument toonde zich namelijk pessimistisch over de algemene economische situatie. Daarnaast bereikte de vrees van een toename van de werkloosheid het hoogste punt in twee en een half jaar. Al verwachten de consumenten geen verbetering van hun toekomstige financiële situatie, ze denken de komende twaalf maanden wel meer te kunnen sparen.