Comeos, de Belgische federatie voor handel en diensten, wil naar een eengemaakte retailmarkt gaan in heel de Benelux. De focus ligt op het gelijktrekken van regels, het verlichten van de administratieve last van btw-verplichtingen en informatieverstrekking over ondernemen over de grens.

De premiers van België, Nederland en Luxemburg hebben aangekondigd dat ze maatregelen gaan nemen om te komen tot één detailhandelsmarkt in de Benelux. Comeos juicht dit toe want dankzij gelijke regels zullen producten, diensten en werknemers moeiteloos de grenzen van de Benelux kunnen oversteken. “Ongelijke regels spelen handelaars parten, vooral in e-commerce. Online handelaars, of ze nu Belgisch zijn of niet, opereren steeds meer vanuit het buitenland. Omdat daar de regels eenvoudiger of gunstiger zijn dan in België. Onze btw-tarieven zijn hoger dan die van de buurlanden, een pakketje is sneller geleverd vanuit Amsterdam dan vanuit Kortrijk en verschillende regels, waaronder die voor productveiligheid, zijn strenger dan de Europese. Streven naar eenvormigheid in de bestaande wetgeving is dus een stap in de goede richting”, stelt Dominique Michel.

Elke regel vergelijkenComeos juicht het initiatief van de drie premiers toe, maar wil tegelijkertijd een stap verder gaan en een “Benelux-test” invoeren. “Bij elke nieuwe regel die gestemd wordt in één van de Benelux-landen, zouden de overheden de reflex moeten hebben om deze af te zetten tegen de regels in de andere Benelux-landen. Zo voorkomen we dat we nieuwe ongelijkheden creëren, terwijl we oude regels op gelijk niveau aan het brengen zijn”, zegt CEO Dominique Michel.