Comeos, de sectororganisatie van de Belgische retailers, lanceert de Ombudsman voor de Handel, een nieuwe online dienst die geschillen tussen consumenten en meer dan 4.000 winkels in België gratis zal behandelen.

Doorgaans worden klachten van consumenten rechtstreeks met de handelaar opgelost, maar soms komen de twee partijen er samen niet uit. Voor zo’n gevallen is er vanaf nu de Ombudsman voor de Handel, die als verzoener optreedt in zulke geschillen.

Neutraal

Hoewel de ombudsdienst een initiatief is van sectororganisatie Comeos, is ze onafhankelijk. De Ombudsman voor de Handel is een vzw die beantwoordt aan alle wettelijke eisen op het vlak van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. “Onafhankelijke verzoeners zullen de klacht onderzoeken en een voorstel tot bemiddeling uitwerken en dat voorleggen aan de klant”, zegt Gérard de Laminne de Bex, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ombudsman voor de Handel.

Gratis

Als de klant en de handelaar het neutrale advies van de ombudsdienst aanvaarden, is het geschil opgelost. “De procedure is volledig kosteloos voor de consument en zal volledig onafhankelijk opereren van de handelszaken”, aldus Gérard de Laminne de Bex.

Online

De hele procedure verloopt online via de website www.ombudsmanvoordehandel.be. “De Ombudsman voor de Handel wordt een online platform waar de consument een duidelijk overzicht krijgt van al zijn rechten bij de aankoop in een winkel of webshop. De klant zal daar objectieve en correcte informatie krijgen. Het platform zal de consument ook de mogelijkheid bieden een klacht in te dienen als de klant ondanks alle inspanningen van de handelaar, toch niet tevreden is”, klinkt het.

4.000 winkels

Meer dan 40 winkelketens, waaronder o.a. food retailers zoals Colruyt, Aldi, Lidl, Carrefour en Delhaize, zetten zich achter de nieuwe ombudsdienst. Daarmee scharen meer dan 4.000 Belgische winkels zich al achter het project. 

“We nemen als sector onze verantwoordelijkheid op”, zegt Dominique Michel, CEO van Comeos. “De consument moet er alle vertrouwen in hebben dat hij perfect geholpen wordt, dat hij kan rekenen op de best mogelijke service voor en na de aankoop. Maar de klant moet ook de garantie hebben dat in het uitzonderlijke geval dat het toch zou mislopen, dat er dan ook naar een oplossing gezocht wordt. Daarom lanceren we de Ombudsman voor de Handel.”

Kris Peeters tevreden

Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters juicht het initiatief toe. ”Zonder enige twijfel is dit de meest omvattende private ombudsdienst voor consumentengeschillen. Ze waakt over een domein waarin jaarlijks 1 miljard transacties met consumenten gebeuren. Het vergt een continue inspanning om klanten tevreden te houden. Met de oprichting van de Ombudsman voor de Handel biedt Comeos een extra instrument aan om de klant op een gemakkelijke, goedkope en onpartijdige manier te helpen bij het oplossen van een consumentengeschil”, aldus de minister.