De zware herstructurering die Carrefour vorig jaar in ons land doorvoerde (sluiting van acht hypermarkten en drie supermarkten), werpt voor het tweede kwartaal op rij vruchten af. Tijdens het vierde kwartaal van 2010 groeide de omzet (op verge lijkbare basis) nog met 1,5%; een primeur in li efst zes jaar. In het eerste kwartaal van 2011 steeg de omzet (op vergelijkbare basis) met 2,3% tot 990 miljoen euro.Bijna de helft van de omzet (450 miljoen) komt op naam van de hypermarkten, die hun omzet met 4,4% zagen stijgen. De su permarkten nemen met 476 miljoen wel nog altijd het leeuwendeel van de omzet voor hun rekening, maar hun groei bleef beperkt tot een half procentje. Wereldwijd steeg de omzet in het eerste kwartaal met 3,9% tot 24,7 miljard euro. In de groeilanden steeg de omzet met 12,2 procent. West-Europa kende een daling met 4,7 procent, op de thuismarkt Frankrijk ging de verkoop op vergelijkbare basis 1% achteruit.Carrefour verwacht voor het volledige jaar een stijging van de omzet en de bedrijfswinst.

Het Nieuwsblad