Het artikel in onze editie van oktober behandelt de moeilijkheden waarmee retailers, hun leveranciers en zelfs btw-specialisten te maken krijgen wanneer ze bepaalde nieuwe promotionele acties, die steeds meer digitaal worden gevoerd, correct voor btw-doeleinden dienen in te schatten.

De btw-kwalificatie van bepaalde handelingen is inderdaad zeer complex temeer daar de btw-wetgeving op dit vlak zo goed als ongewijzigd is gebleven, terwijl de retailmarkt steeds meer gedigitaliseerd is, en de inventiviteit van marketeers die consumenten aan retailers trachten te binden steeds groter wordt.

In het artikel worden dan ook een aantal voorbeelden opgesomd van heel complex te ontrafelen situaties, zoals de financiële afhandeling van korting- en geschenkbonnen, het toekennen van kortingen in geld of natura in het kader van getrouwheidsprogramma’s of het voeren van bepaalde vormen van duoreclames. De btw-kwalificatie van deze situaties hangt vaak af van exacte modaliteiten van een bepaalde actie, waardoor voorzichtigheid geboden is. Abonneer u vandaag nog op Gondola Magazine!