De directie en de vakbonden bij de groep Mestdagh hebben een akkoord bereikt. Er komt versterking in de winkels voor het komende kwartaal.

Directie en vakbonden bij Carrefour Mestdagh onderhandelden gisteren dertien uur, om vannacht een akkoord te bereiken. Over dat akkoord zijn nog maar weinig details bekend. Het wordt eerst aan het personeel voorgelegd en ook de vakbonden zelf willen het uitgebreid onder de loep nemen. De vakbond CNE meldt wel dat het akkoord onder meer versterking in de winkels voorziet voor het komende kwartaal. Tegelijk wordt er werk gemaakt van meer stabiele en minder precaire contracten en moet er minimumstructuur komen voor het aantal gepresteerde uren per winkel. Met het akkoord komt er een eind aan de acties bij Carrefour Mestdagh. Vrijdag en zaterdag had het personeel in een veertigtal winkels in Brussel en Wallonië het werk neergelegd uit protest tegen de hoge werkdruk.