De kilometerheffing voor vrachtwagens, die in april werd ingevoerd, heeft een grote impact op het transport van voedingsproducten. Als de verhoogde kostprijs doorgerekend wordt naar de consument, zou voeding tot 1,1% duurder kunnen worden. Dat blijkt uit een whitepaper van The Retail Academy in samenwerking met PwC. 

Over de kilometerheffing is al veel inkt gevloeid, maar wat nu juist de impact van de maatregel is, is nog altijd niet zo duidelijk. In samenwerking met PwC onderzocht The Retail Academy (de opleidings- en studie-afdeling van Gondola Group) daarom wat het effect is van de taks. In een whitepaper over het onderwerp, concluderen de onderzoekers dat de kilometerheffing de voedingsprijzen zou kunnen doen stijgen.

Food dubbel getroffen

Voedingsproducten worden dubbel getroffen door de taks omdat ze frequent worden getransporteerd en veel plaats innemen, vertelt onderzoeker Arnaud Van Hamme (junior analyst, The Retail Academy). “Voeding en dranken hebben van alle industrieën veruit de grootste vraag naar transport. Dat bleek al uit een onderzoek van de KU Leuven vorig jaar en werd bevestigd door interviews die wij afnamen bij experten in supply chain en logistiek uit de food- en non-foodretail in België. Daarnaast wezen zij erop dat vooral producten met een relatief geringe waarde per kubieke meter zoals verse voeding de grootste meerkost van de heffing zouden dragen.”

Logistieke kost tot +8%

In totaal schat The Retail Academy dat de logistieke kosten tussen de 3% en 8% stijgen door de kilometerheffing voor transport van logistiek centrum tot point-of-purchase. Uiteraard heeft de stijging van de logistieke kosten een effect op de totaalkost voor de retailers. Voor foodretail is transport goed voor ongeveer 50% van de logistieke kost. De logistieke kost is op zijn beurt goed voor 12 à 15% van de totale kost. 

Voeding gemiddeld 0,7% duurder

Deze kostenstijging kan de retailsector, die al bijzonder weinig marge heeft, moeilijk op zich nemen. Het doorrekenen van de meerkost lijkt daarom onvermijdelijk. “Indien de volledige kostprijs telkens voor 100% doorgerekend wordt, ligt de geschatte prijsstijging van verse producten tussen 0,3% en 1.1%. Een gemiddelde prijsstijging van 0,7% in de winkel dus”, zegt Arnaud Van Hamme. De conclusies van The Retail Academy liggen daarmee in lijn met die van sectororganisatie Comeos, die eerder al inschatte dat voeding 0,3% tot 0,5% duurder zou worden door de kilometerheffing.

“Deze prijsverhoging komt ruwweg overeen met 15 euro per jaar per gezin. Dat lijkt misschien niet veel, maar het is wel het equivalent van een gemiddelde shopping trip in een kleine proximitywinkel”, zegt Silvie Vanhout (Managing Partner, The Retail Academy).

                                                                                                                                    

“Indien er in België geproduceerd wordt, is er meer transport in België en dus een nog grotere meerkost. Voor droge voeding en non-food is de nood aan transport minder groot dan bij verse voeding, aangezien deze laatste vaker aangeleverd moet worden”, voegt Vanhout eraan toe.

Ook impact op non-food

Voor non-foodretail liggen de verhoudingen iets anders. Hier bedragen de transportkosten ongeveer 20% van de logistieke kost, die op zijn beurt goed is voor ongeveer 10% van de totale kost. “Non-food kan eveneens een impact verwachten op hun kostenstructuur, maar die zal beperkter zijn. Bovendien liggen de nettomarges in deze sector hoger”, besluiten de onderzoekers.

Lees de volledige whitepaper hier