Gondola Academy en EY organiseerden een ronde tafel waarbij verschillende actoren uit de sector samenkomen om samen te bouwen aan een groenere consumptiemaatschappij. Tijdens de discussie werden drie prioriteiten geïdentificeerd: hoe duurzaamheid binnen de organisatie te organiseren, hoe duurzame initiatieven aan de consument te communiceren en hoe om te gaan met de tsunami aan wetgeving over sustainability?

In dit artikel