Medi-market is de supermarkt van welzijn en gezondheid. De keten heeft duidelijk ambitie: tegen 2020 zouden er in ons land niet minder dan twintig verkooppunten moeten zijn. De formule zorgt met zijn goedkope prijzen, uitgebreide gamma en unieke belevenis voor een doorbraak tegenover het traditionele circuit. De consument kan hier niet anders dan gelukkig om zijn, de traditionele apothekers morren echter: ze vinden dit een inbreuk op het imago van de sector. Eén ding is zeker: Medi-Market zorgt voor onrust op de markt. Een goede reden om eens op onderzoek te trekken, vonden wij bij Gondola, en dus namen we contact op met de oprichter en spraken af in de eerste Medi-Market, in Gosselies.

Concreet bestaat de missie van Medi-Market erin de healthcare te democratiseren, voor het welzijn van iedereen. De deontologie in de sector moet echter scrupuleus nageleefd worden. Daarom was het nodig om niet één maar twee concepten te creëren, die zich van elkaar onderscheiden maar toch complementair zijn. Die aanpak is goed zichtbaar in de fysieke verkooppunten, waar de eigenlijke apotheek en de parafarmacie gescheiden zijn door een glasraam. Elke entiteit heeft zijn eigen ingang, maar kan ook betreden worden via de andere.

De parafarmacie

De 8000 artikelen die bij Medi-Market in de parafarmacie te koop worden aangeboden, zijn ondergebracht in vijf afdelingen: schoonheid en verzorging, voeding en diëten, natuurlijke geneesmiddelen, bandagisterie en baby- en mamaverzorging. “Parafarmacieproducten zijn niet zomaar consumptieartikelen. Ze moeten verkocht worden in een professionele omgeving, zodat ze geduid kunnen worden en de consumenten niet bedrogen uitkomen.” De strategie berust op drie pijlers: prijs, keuze en advies.

We proberen elk element van de waardeketen te optimaliseren, zodat we de beste producten kunnen bieden tegen de beste prijzen, of het nu gaat om babymelk, huidcrèmes, vitamines of voedingssupplementen.” Door deze optimalisatie slaagt Medi-Market erin om zijn producten 20 tot 30% goedkoper aan te bieden dan elders.

Bovendien kan de consument in de winkels met al zijn vragen terecht bij een diëtiste, een schoonheidsspecialiste of een specialist in natuurlijke geneesmiddelen. In de afdeling schoonheid en verzorging kan de shopper bijvoorbeeld gratis zijn huid laten testen en zo te weten komen welk product het meest aangewezen is. “We richten zelfs echte consultaties in dieetvoeding en natuurgeneesmiddelen in. De doelstelling is om kwalitatieve en professionele raadgeving te verstrekken aan een groot publiek tegen een preferentieel tarief.”

De apotheek

“De apotheek is strak en autonoom. De patiënt die hier zijn medicijnen komt afhalen wordt begeleid en krijgt raad. We hebben onze apothekers dan ook bevrijd van een aantal taken, zodat ze zich echt op hun beroep kunnen concentreren. In onze apotheken worden alleen maar geneesmiddelen en gezondheidsartikelen in de strikte zin verkocht”, legt Yvan Verougstraete uit. De apotheker beheert bij ons ook geen geld. De klant kan kiezen: hij kan betalen aan de kassa van de parafarmacie, of via de automatische betaalzuil in de apotheek zelf. Het impulsaanbod werd beperkt tot het strikte minimum, zodat de apotheker volledig ten dienste kan staan van de patiënt en hem professionele raad kan verstrekken. “Dat is wat de klant verwacht als hij een apotheek binnenstapt, niet meer en niet minder.”

De klant beschikt hier over toonbanken met didactisch materiaal. Hij kan ook gebruik maken van tablets, om informatie te vinden over de verschillende geneesmiddelen die niet terugbetaald worden: contra-indicaties, dosering… De prijzen liggen aanzienlijk lager dan in een traditionele apotheek. Zo kost een doos Dafalgan (50 pillen van 1gram) hier 7,99 euro, in plaats van de 12,33 euro waartegen dit medicijn in de meeste traditionele apotheken te koop wordt aangeboden. “Door het model van onze apotheek en de optimalisatie van de werkorganisatie, hebben we ruimte gecreëerd om de prijzen te drukken. Wij zijn ervan overtuigd dat een gezonde prijsconcurrentie leidt tot een democratisering van de gezondheidszorg, en bijdraagt tot de sanering van de sociale zekerheid.

Tot 25% goedkoper

Net als in de parafarmacie zijn de niet-terugbetaalde geneesmiddelen bij Medi-Market ook in de apotheek 20 tot 25% goedkoper dan elders. “De prijs van niet-terugbetaalde geneesmiddelen ligt niet vast, zoals vele mensen denken. De farmaciesector is vandaag het best georganiseerde kartel van België”, vervolgt onze gesprekspartner. De wet voorziet inderdaad een maximumtarief, om te voorkomen dat de prijzen in een belangrijke sector als de gezondheidszorg de pan zouden uitswingen. “Dat blijft echter een maximum. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kun je niet-terugbetaalde geneesmiddelen perfect goedkoper verkopen. Door je manier van werken te verbeteren en goed te onderhandelen met de labo’s, kun je de prijs van dit soort medicijnen met gemiddeld 20% laten dalen. Dat is dan ook onze doelstelling. Als je dit berekent over de gehele markt, kom je tot een enorm bedrag. De Belgen kunnen op die manier elk jaar meer dan 250 miljoen euro uitsparen!”

Medi-Market wil niet alleen de portefeuille van de Belgen ademruimte geven, maar ook beantwoorden aan de verwachtingen van de overheid. “Wij willen ook ons steentje bijdragen tot het saneren van de sociale zekerheid, door zoveel mogelijk het gebruik van generische producten te stimuleren daar waar de duurdere producten geen enkele toegevoegde waarde bieden. Door de vergrijzing van de bevolking valt het budget dat de sociale zekerheid spendeert aan de terugbetaling van geneesmiddelen immers steeds moeilijker te beheersen. We moeten op alle niveaus zo snel mogelijk maatregelen nemen om dit niet uit de hand te laten lopen.” De zuilen en didactische panelen in de apotheken van Medi-Market dragen dan ook bij tot het stimuleren van het gebruik van generische geneesmiddelen.

De sector in shock

Die plotselinge democratisering van healthcare en welzijn doet uiteraard heel wat stof opwaaien. De opening van de eerste Medi-Market stuitte dan ook zoals verwacht op luid protest van de apothekersverenigingen. “Onze missie is eerst en vooral om de beste producten te democratiseren. Wij zijn niet de grote bedreiging. De bedreiging bestaat erin om geen stap vooruit te zetten, niet op te schuiven en vrij spel te geven aan het internet”, vervolgt Yvan Verougstraete. Hij drukt erop dat hij er uiteraard van overtuigd is dat er geïnvesteerd moet worden in expertise en innovatie, en dat er genoeg marge moet overblijven om de sector leefbaar te houden en de markt toe te laten zich te ontwikkelen.

“Wij zijn trouwens geen discounters, wij doen niet aan stunts en in-outacties. Wij werken ook niet met een 20/80 regel, zoals de discounters. Integendeel zelfs: wij willen alle producten aanbieden, ook die met een mindere rotatie. We willen niet in een neerwaartse spiraal belanden, maar dat wil nog niet zeggen dat we het margebeleid van de huidige spelers in de sector willen volgen, waar zoals nu het geval is de aanbevolen maximumprijs door iedereen gevolgd wordt. Dat lijkt ons ontoelaatbaar.” Medi-Market wil met andere woorden de goedkoopste speler op de markt zijn, zonder zich aan een eeuwigdurende prijzenslag te wagen. Het is ook niet de bedoeling van de keten om de rol van de buurtapotheker te gaan overnemen. De oprichter erkent hun belang. “Wij willen ons ontwikkelen complementair aan de bestaande apotheken”, legt hij uit.

De bedreiging ligt elders

De grote bedreiging ligt voor Yvan Verougstrate in de weerstand tegen verandering en het gebrek aan evolutie, waardoor de rol en het imago van de apotheker onbeheersbaar en oncontroleerbaar wordt. “Dit gebrek aan imago zet de deur wijd open voor buitenlandse discounters die gewoon enkele bestsellers pushen, en voor websites waar geen dienstverlening of advies worden verstrekt. We lopen ook het risico dat de niet-gespecialiseerde mass retail zich gaat toeleggen op belangrijke gamma’s van preventieve producten en, wie weet, misschien wel medicijnen.” Na de overname van Pharmaclic.be, de derde virtuele apotheek in België, heeft Medi-Market onlangs ook zijn eigen website gelanceerd, die volledig gewijd is aan de parafarmacie. Zo vervolledigt de keten zijn aanbod en bereidt hij zich voor op de toekomst.

 

 

In dit artikel

In the picture