Promo datatool

Project voor service provider

Van een service provider met specifieke promoties kwam de vraag om een datatool te ontwikkelen waarmee zij heel concrete adviezen kunnen geven aan hun klanten.  Wij ontwikkelden de tool met toekomstige verbeteringen in het achterhoofd. Zij kunnen hier gemakkelijk een A.I. toepassing van maken op het moment dat ze meer data te beschikking hebben. Hun klanten leren veel uit deze unieke data en kunnen zo efficiëntere promos in de markt zetten.