Retailers combineren steeds vaker fysieke winkels en online webshops. De impact van de keuze om omnichannel te gaan op de rentabiliteit is echter aanzienlijk: de complexiteit van de logistieke keten neemt toe en dus ook de kosten. Het Vlaams Innovatieplatform voor de Logistiek (VIL) heeft een tool ontwikkeld om deze kosten inzichtelijker te maken. Veel retailers blijken deze kosten niet accuraat genoeg in kaart te brengen. 

Dit rekenmodel is binnen het project Omni Tactics van VIL ontwikkeld, samen met tien bedrijven waaronder Komono, Distrimedia, Unigro, DPD en PostNL. Aan de hand van Activity Based Costing kan een retailer scenario’s vergelijken en kosten analyseren. Bij Activity Based Costing gaat men ervan uit dat niet producten of diensten kosten veroorzaken, maar activiteiten. Men brengt dus eerst in kaart welke de kostenveroorzakers zijn. Pas daarna kunnen de kosten van activiteiten aan producten en diensten toegekend worden. 

Het rekeninstrument dat VIL ontwikkelde is een zogenaamde ‘cost to serve’ tool. Die houdt dus rekening met alle kosten die gemaakt worden om een product of dienst te vermarkten. “In die tool  voeren we de kosten in van de verschillende activiteiten binnen de omnichannel logistieke keten. Op basis daarvan is het mogelijk om meerdere scenario’s te vergelijken en interessante kostenanalyses te maken. Zo kunnen bedrijven – en zeker kmo’s – vermijden dat ze geconfronteerd worden met onverwachte of tegenvallende kosten”, legt projectleider Gunther Storme uit.

Verschillende scenario’s

Dergelijke simulaties geven inzichten in de kosten die veroorzaakt worden door bepaalde keuzes te maken. Storme geeft het voorbeeld van een middelgrote retailer die 80% van zijn omzet in de winkel realiseert en 20% online. “Stel dat dat bedrijf dezelfde omzet draait maar twee keer zoveel online verkoopt, dan kan het verlies beginnen draaien omdat de totale kosten de hoogte ingaan. De tool kan ook duidelijk maken wat de impact op de winstgevendheid is van bepaalde keuzes zoals opteren voor thuisleveringen of het laten ophalen in de winkel. Ook kan men vaststellen dat het automatiseren van het ‘picken’ van kleinere items voor dalende kosten kan zorgen”.

Komono

Komono, de Belgische producent van trendy horloges en brillen, werkte mee aan de ontwikkeling van deze tool. “Wij zetten al jaren actief in op zowel fysieke winkels als e-commerce. Het integreren van beide kanalen blijft een uitdaging. Met name het overzichtelijk maken van alle kosten die hieraan verbonden zijn, is moeilijk. Dankzij deze tool kunnen we ze overzichtelijk maken”, zegt supply chain & operations manager Carl Liekens.

Kosten nog niet in kaart gebracht

Bij de ontwikkeling bleek echter dat veel retailers – vooral de kleinere - hun kostenveroorzakers onvoldoende kennen. “Met deze tool kan een bedrijf doordachte keuzes maken, maar de kwaliteit van de scenario’s hangt natuurlijk af van de kwaliteit van de gegevens die ingevoerd worden. Kmo’s weten ongeveer hoeveel hun magazijn hen kost. Maar wat de kost van één picking is, weten ze vaak niet”, voegt Dirk Devylder, projects director bij VIL toe.

Veel bedrijven zullen met andere woorden eerst Activity Based Costing moeten invoeren en de juiste kost van elke schakel in de logistieke keten in kaart moeten brengen vooraleer ze voor omnichannel kunnen gaan. “Veel marktspelers hebben al bewezen dat omnichannel een succes kan worden, met tegelijk omzet- én winststijging. Retailers berekenen dus best, voorafgaand aan belangrijke tactische en strategische wijzigingen, de impact op de cost-to-serve”, stelt Storme, dan ook tot slot.