WWF vraagt voedselbedrijven om meer transparantie

Omdat consumenten steeds meer soja verbruiken, vraagt milieuorganisatie WWF voedingsbedrijven en veevoederproducenten transparanter te zijn over de aanwezigheid van het gewas in voedingsmiddelen. Hiervoor lanceerde WWF de ‘Soja Scorecard’: een onderzoek dat de inspanningen om duurzame soja te gebruiken van 133 bedrijven nagaat, waaronder ook 13 Belgische ondernemingen.

 

Soja is een belangrijk ingrediënt in veevoeders. Op deze manier consumeert een doorsnee Europeaan jaarlijks, deels onbewust, 61 kilogram van het gewas. De massale teelt van soja heeft echter een belangrijke impact op de bossen en ecosystemen in Zuid-Amerika. Zo zou deze vorm van landbouw, volgens milieuorganisatie WWF, de grootste oorzaak zijn van de ontbossing op het continent. De organisatie beveelt in haar onderzoek dan ook aan om verantwoordelijker te produceren en te consumeren, onder andere door het eten van minder vlees.

 

Non respondent

Het onderzoek peilde naar het gebruik van duurzame soja bij 133 ondernemingen, voornamelijk voedingsbedrijven en veevoederproducenten, waaronder ook 13 Belgische.

Negen bedrijven staan vermeld als ‘non respondent’, wat betekent dat ze niet reageerden. De vier bedrijven die wel antwoordden voldeden nog niet volledig aan de verwachtingen van WWF, dat wel stelde dat retailkoploper Colruyt ‘goed op weg is’.

 

De reactie van de industrie

BEMEFA, de Belgische beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, die in 2006 een programma oprichtte voor het gebruik van maatschappelijk verantwoorde soja, is niet opgezet met de publicatie. “Dit onderzoek geeft een vertekend beeld”, klinkt het op Vilt.be. “Vijf van onze leden die werden aangeschreven, meldden dat ze het programma dat BEMEFA hanteert voor maatschappelijk verantwoorde soja toepassen. Ook als beroepsorganisatie hebben wij geantwoord op de enquête van WWF, maar voor collectieve programma’s is er geen plaats in de studie van de natuurorganisatie. Jammer, want als mengvoedersector hanteren wij het principe dat we een maatschappelijk probleem als dit gemeenschappelijk moeten aanpakken.”

 

BEMEFA nodigde WWF uit om de aanpak van de natuurorganisatie te bespreken. Dit gesprek vindt plaats op 1 juli. “Voor ons is het ontgoochelend dat WWF nu met resultaten naar buiten komt die onze sector in een slecht daglicht plaatsen, terwijl wij echt wel enorme inspanningen leveren en zelfs voortrekkers zijn op vlak van maatschappelijk verantwoorde soja” aldus BEMEFA. Delhaize en Vandemoortele, ook geciteerd in de studie, lieten ondertussen al weten hun aankoopbeleid te zullen herzien.

 


Meer info? Klik hier om de ‘Soja Scorecard’ van WWF te downloaden.

Auteur: 

Coralie Gilissen

categorie: 

Jobs - Side - NL

Laatste productlanceringen