Uplace verliest bouwvergunning, vraagt meteen nieuwe aan

De soap rond Uplace gaat gewoon verder. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning vernietigd van het plan voor het winkelcomplex in Machelen, maar Uplace vraagt meteen een nieuwe aan.

 

De stad Vilvoorde, een notoire tegenstander van het winkelcentrum, had de bouwvergunning van Uplace aangevochten. Met succes, want de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning vernietigd. De vergunning was immers in oktober 2011 uitgereikt op basis van een voorlopig GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan), dat in juni 2014 gedeeltelijk vernietigd werd door de Raad van State. Daarom heeft de bouwvergunning geen rechtsgrond, meent de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

Onlangs beweerde Uplace nog dat het “volledig vergund” was. Het winkelcomplex had immers een nieuwe milieuvergunning gekregen van Vlaams Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Die vergunning is echter niet geldig zonder bouwvergunning.

 

Uplace: "In de lijn der verwachtingen"

 

Over en uit dus voor Uplace? Toch niet. Volgens Uplace lag de vernietiging van de bouwvergunning in de lijn der verwachtingen. “De reden waarom de bouwvergunning vernietigd werd is louter en alleen omdat deze uitgereikt werd op basis van een zonering die vernietigd werd. Met het feit dat er ondertussen een nieuw zoneringsplan werd goedgekeurd door de voltallige Vlaamse Regering in januari 2016 waarin de fouten van het vorige werden geremedieerd, heeft de Raad geen rekening gehouden. De bouwvergunning werd dus niet vernietigd op basis van inhoudelijke argumenten maar louter en alleen op basis van een puur juridisch argument”, klinkt het.

 

Nieuwe aanvraag

 

Uplace vraagt daarom gewoon een nieuwe bouwvergunning aan. “Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat een aanvraag voor een nieuwe bouwvergunning op basis van het nieuwe, definitief goedgekeurde zoneringsplan, positief beoordeeld zal worden en zijn ervan overtuigd dat een nieuwe stedenbouwkundige vergunning zal worden afgeleverd in een aanvaardbare tijdspanne”, klinkt het. Het retailcomplex wil immers nog steeds dit jaar starten met de werkenn.

Auteur: 

Joram De Bock

categorie: 

Jobs - Side - NL

Laatste productlanceringen