Fevia: 4 recepten voor een welvarende toekomst voor de voedingsindustrie

In de voorbije drie jaar zijn voedingsbedrijven erin geslaagd 2.300 extra jobs te creëren. Maar tegelijk zijn er elk jaar nog 1.500 vacatures die niet ingevuld raken. Die vaststelling werd gemaakt op de jaarlijkse bijeenkomst van Fevia, waarop ook de vier recepten voor een welvarende toekomst gepresenteerd werden. Een verslag.

 

Sinds 4 december is Jan Vander Stichele (Lotus Bakeries) de nieuwe voorzitter van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie. Het nam de fakkel over van Jean Eylenbosch (Coca-Cola European Partners). De nieuwe voorzitter reikt de hand naar de politieke verantwoordelijken, om zo het groeipotentieel van de Belgische voedingsbedrijven te versterken. Hij doet dat met de hulp van CEO Bart Buysse die sinds 1 oktober aan het hoofd van Fevia staat. Op zijn jaarlijkse bijeenkomst kondigde Fevia vier recepten aan die de voedingssector in ons land een boost moeten geven.

“We hebben vier recepten om samen met de politieke verantwoordelijken een welvarende, duurzame en gezonde toekomst voor te bereiden.  Er is nog groeipotentieel: dat is af te leiden uit de stijging van het omzetcijfer van 4 miljard euro en 300 miljoen aanvullende investeringen die onze bedrijven de voorbije drie jaar gecreëerd hebben”, aldus Jan Vander Stichele. “Dat succesverhaal danken we volledig aan onze export. Onze binnenlandse markt krimpt en dat is geen goed teken. Maar er staat meer op het spel: we willen talent aantrekken, een circulaire economie ondersteunen een van evenwichtige voeding de norm maken.

 

Export stijgt, verkoop daalt

 

Het succes van de export van de Belgische voedingsbedrijven staat in schril contrast met de verkoop op de Belgische markt. Die kende vorig jaar een daling van 2,2%. “De redenen zijn welbekend: de opeenstapeling van belastingen, heffingen en vergoedingen maken de Belgische producten duurder dan die van de buitenlandse concurrenten. Als gevolg daarvan stijgen de aankopen over de grens”, aldus Fevia. 

Daarbij komt de e-commerce. Vandaag bestellen Belgen ongeveer 3% van hun voeding voor thuisgebruik online. Vaak gaat het over producten uit het buitenland. Buitenlandse webshops verkopen drank zonder Belgische accijnzen te betalen en bijdragen voor de verpakkingen van die producten. “Tegelijk staan de relaties tussen de verschillende schakels in de keten onder druk door de steeds scherpere prijsdruk en door grotere efficiëntie in onze buurlanden”, voegt de federatie eraan toe. Daarbij komt dat het toenemende protectionisme en de Brexit een bedreiging vormen voor onze export. Fevia-voorzitter Jan Vander Stichele pleit daarom voor een politiek die inzet op samenwerking, om zo de competitiviteit van de Belgische voedingsbedrijven, waarvan 90% KMO’s zijn, te versterken.

.

Tekort aan high-tech talent

 

De Belgische voedingsbedrijven zijn erin geslaagd 2.300 bijkomende jobs te creëren in de voorbije drie jaar, maar toch tellen ze ook nog altijd 1.500 vacatures per jaar. “Onze bedrijfsleiders investeren in België en transformeren onze fabrieken in high tech omgevingen die ons competitief houden. De ommezijde van de medaille is het tekort aan talent met een technisch profiel waar onze bedrijven dagelijks naar op zoek zijn. We investeren zelf al heel wat in het opleiden van mensen en met het merk Food At Work maken we de sector aantrekkelijker. Maar ook de overheid moet zijn verantwoordelijkheid durven nemen. We moeten nog meer investeren in STEM-opleidingen om te vermijden dat onze high-tech fabrieken zonder werknemers vallen om ze te laten draaien”, aldus CEO Bart Buysse.

 

4 recepten, 12 ingrediënten

 

De jaarlijkse vergadering van Fevia was ook de gelegenheid om een memorandum te lanceren waarop de federatie 4 recepten voor een welvarende, duurzame en gezonde toekomst voorstelt. Naast het stimuleren van groei en het aantrekken van talent wil Fevia stappen vooruit zetten om op een circulaire manier te ondernemen en bij te dragen tot een evenwichtige en veilige voeding.

 

“We hebben recepten nodig om te groeien, om talent aan te trekken, om op een circulaire manier te ondernemen en om een evenwichtige voeding te creëren. We gaan verder met onze strategie om duurzame groei te creëren, in samenwerking met onze stakeholders. Achter elk recept dat we voorstellen, schuilt een engagement dat we als sector moeten nemen, maar waarbij we ook verwachten dat de politieke leiders hun verantwoordelijkheid nemen. Nu, maar vooral ook in de volgende legislatuur. Voor onze voedingsbedrijven, voor de consument en voor de samenleving. 

 

 

Recept 1: Groei realiseren

Ingrediënten:

- De Belgische markt versterken

- Export verstevigen

- Strijden tegen oneerlijke concurrentie 

 

 

Recept 2: Talent aantrekken & ontwikkelen

 

Ingrediënten:

- Nood aan talent, vandaag en morgen

- Betaalbare jobs in een werkbaar kader

 

 

Recept 3: Op een circulaire manier ondernemen

 

Ingrediënten:

- Naar een circulair beheer van verpakkingen

- De klimaatdoelstellingen kunnen realiseren

- Mobiliteit verbeteren en duurzaam maken

- Verantwoordelijke waterpolitiek

 

 

Recept 4: Evenwichtige voeding

 

Ingrediënten:

- Strijden tegen welvaartsziekten  

- Verantwoorde communicatie tegenover de consument

- prioriteit voor voedselveiligheid

 

Ontdek het volledige momenerandum hier!

 

 

Auteur: 

d.soenens@gondola.be

categorie: 

Laatste productlanceringen