BABM smelt samen met belangenverenigingen BMA en AFV

De Belgische merkenvereniging BABM kondigt vandaag de integratie aan van de belangenverenigingen BMA (Business Managers Association) en AFV (Algemene Fabrikanten Vereniging). Daarmee wordt BABM voortaan een organisatie die 60 verschillende FMCG-fabrikanten verenigt.

 
De drie organisaties, BABM (voluit: Belgo-Luxemburgse Vereniging van Merkartikelfabrikanten), AFV en BMA hebben allemaal ondermeer tot doel om dialoog tot stand te brengen tussen hun leden en de retail sector, en de toegevoegde waarde van merkproducten aan de buitenwereld kenbaar te maken. De integratie van deze belangenverenigingen is dus eigenlijk een logische stap, klinkt het.  

 

“Het is logisch dat we de handen in elkaar slaan om sterker door te wegen in het debat", licht Walter Gelens, CEO van BABM toe. “Als merkenvereniging ijveren we voor een fair en transparant handelsklimaat voor onze leden, en willen we de toeleveringsketen zo efficiënt mogelijk maken voor alle spelers.” 

 


 

Eén aanspreekpunt
 

Bovendien wordt de representativiteit van de geïntegreerde organisatie sterk verhoogd door het grotere ledenaantal. “Vanaf nu zijn we één sterke merkfabrikantenvereniging die de meeste FMCG-bedrijven verenigt. Komende van 40 leden twee jaar geleden is BABM duidelijk aan het groeien. Tot onze leden behoren uiteenlopende FMCG-ondernemingen, zowel grote multinationals als KMO’s. Voor sommige is het niet altijd vanzelfsprekend om op eigen kracht toegang te hebben tot de top van de distributie of de economische middens. Daarom zijn we zeer tevreden dat wij de merkenfabrikanten voortaan één aanspreekpunt bieden om onze boodschap van innovatie en groei kracht bij te zetten”, aldus nog Walter Gelens.

 

Samen zijn de BABM-leden goed voor een omzet van 8 miljard euro en zorgen zij voor een belangrijke tewerkstelling met 40.000 directe en indirecte banen.

Auteur: 

Joram De Bock

categorie: 

Side banner - Ingenico ePayments

Laatste productlanceringen