Publicatie KB over nachtwerk in e-commerce deze week nog verwacht

Het koninklijk besluit dat het nachtwerk in de e-commerce in België mogelijk maakt, zal op 18 maart in Staatsblad verschijnen, zo heeft Gondola vernomen. Eens het verschenen is, kunnen bedrijfs-cao’s hieromtrent afgesloten worden.

 

Minister van Werk Kris Peeters had afgelopen week in de Kamer gezegd dat de publicatie ‘eerstdaags’ zou gebeuren. Inmiddels heeft zijn woordvoerder bevestigd dat de publicatiedatum 18 maart is.

 

Dankzij dit KB zullen cao's op ondernemingsniveau kunnen afgesloten worden en wordt een lange lijdensweg afgesloten. Door afspraken te maken rond nachtwerk in de e-commerce – die al mogelijk was in de logistiek – kan het opzetten van e-fulfilment-centra in België aantrekkelijker worden en kan het concurrentienadeel met de buurlanden (in casu: vooral Nederland) verkleind worden.

 

De sociale partners van de distributiesector zijn net voor het jaareinde tot een akkoord gekomen, na moeilijke onderhandelingen. Dat voorziet dat de afspraken over het nachtwerk in de e-commerce verder kunnen worden ingevuld in een kaderovereenkomst op bedrijfsniveau, met name in de ondernemingen die behoren tot de paritaire comités 201 (zelfstandige kleinhandel), 202 (bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren), 202.01 (subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven), 311 (grote kleinhandelszaken) en 312 (warenhuizen).

 

Het KB schetst het kader binnen de arbeidswet waaraan deze bedrijfsakkoorden over nachtarbeid moeten beantwoorden.

categorie: 

Jobs - Side - NL

Laatste productlanceringen