Overleg nachtwerk in winkelsector volledig in het slop

Terwijl in de sector van de logistiek een akkoord over het nachtwerk binnen bereik lijkt, is in de winkelsector de patstelling volledig: het overleg is daar mislukt. In een gezamenlijk communiqué zeggen de bonden dat zij verantwoordelijkheid voor het mislukken niet zullen dragen. “Het zijn de werkgevers die van geen overleg willen weten,” zeggen ze.

 

Begin dit jaar beklemtoonde de federale regering dat een akkoord over het nachtwerk in de e-commerce absoluut nodig is om de sector dynamischer te maken en de vlucht van e-fulfillment-centra naar het buitenland (en meer bepaald Nederland) te stoppen. Nadat een ronde tafel mislukt was, gaf minister van Werk en Economie Kris Peeters in mei de sociale partners zelf tot een akkoord te komen. Met als deadline het einde van dit jaar.

 

Het grote probleem is echter dat die sociale partners uit meerdere paritaire comités bestaan. In de sector van het transport, de logistiek en de internationale handel is er al een sectoraal akkoord rond nachtwerk, en dat moet enkel aangepast worden aan de specifieke werkomstandigheden in de e-commerce. Die kaart lijkt haalbaar. Maar om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen moeten ook de vertegenwoordigers van de paritaire comités 202-311-312 (winkels en supermarkten) tot een akkoord komen. En daar is het overleg in het slop geraakt.

 

In hun communiqué zeggen de vakbonden open te blijven staan voor dialoog rond de problematiek van elektronische handel en nachtwerk, maar ze eisen “een duidelijke omkadering op sectorvlak zodat ontsporingen vermeden kunnen worden.”

 

Omkadering

“Als vakbonden wijzen wij de dialoog niet af. We weigeren niet te praten, ook niet over nachtwerk, maar wel binnen een kader van kwaliteitsvol werk voor de werknemers, een goede combinatie tussen werk en privéleven, vastheid van betrekking en een correcte verloning voor die ongemakkelijke prestaties. Alleen een sectorale omkadering zorgt ervoor dat alle ondernemingen op gelijke voet behandeld worden wat e-commerce betreft,” stellen ze.

 

“De werkgevers zijn echter allesbehalve geneigd om het nachtwerk specifiek te omkaderen. (…) We betreuren ook dat de werkgeversfederaties van de handel voor alle belangrijke thema’s die in de sector leven, zoals de omkadering van zondagswerk of de openingsuren, liever aan ultraliberale politieke lobbying doen dan de kaart te trekken van overleg met de belanghebbenden van de sector, in dit geval de werknemersvertegenwoordigers,” klinkt het verder.

 

Politiek

Ook de regering krijgt de fout: “Het is betreurenswaardig dat de politiek omtrent onderwerpen die de werknemers aangaan, stelselmatig het sociaal overleg (…) komt kortsluiten.”

 

De bonden laken onder andere het feit dat een wetsontwerp tot toelating van nachtwerk in alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel werd ingediend. “Wat een toeval en vooral welke buitenkans voor de werkgevers: zij hebben er geen enkel belang bij om over een sectorale omkadering te praten want er is nu dat wetsontwerp,” stellen ze.

 

“De vakbonden zullen de verantwoordelijkheid voor het mislukken van de werkgroep niet dragen. Het zijn de werkgevers die van geen overleg willen weten. Dat zullen we op de volgende vergadering dan ook duidelijk aan minister Peeters laten weten,” luidt het communiqué tot slot.

 

Aan werkgeverszijde is op de zware uithaal van de vakbonden nog niet gereageerd.

 

 

 

categorie: 

Jobs - Side - NL

Laatste productlanceringen