Medi-Market blijft innoveren

Gondola sprak met Yvan Verougstraete, CEO van Medicare Market, over de toekomstige projecten van het bedrijf. Het uitgebreide interview verschijnt in de volgende editie van Gondola Magazine (december - januari) en focust op verschillende onderwerpen: de ambities van de groep, de nieuwe stand-alone apotheek, de entree in de health sector (Institut by Medi-Market), ateliers aan huis,… Lees hier alvast een kort fragment.

 

Medi-Market is één van de jongste successstory’s van het land. Na amper vier jaar mag de apotheek-parafarmacie voor de eerste keer winst optekenen. De keten groeit ook sneller dan verwacht. Oorspronkelijk werd er gehoopt op 20 vestigingen tegen 2020, maar vandaag telt het enseigne er al 27. En dat is lang niet alles.

 

Het ziet er naar uit dat de 50 miljoen euro omzet uit 2017 er tegen het eind van dit jaar 80 miljoen geworden zullen zijn. In 2020 zou de kaap van de 200 miljoen gerond worden. Medi-Market rust echter niet op haar lauweren maar durft zich voortdurend in vraag te blijven stellen. Oprichter Yvan Verougstraete ontving ons in één van zijn nieuwe concepten.

 

Onze afspraak vond plaats op 6 november in de nieuwe “Apotheek by Medi-Market” in Leuven, vlak bij het station. Het gaat om de eerste Medi-Marketapotheek in stand alone, waarmee we bedoelen dat er geen parafarmacie aan verbonden is. We vallen meteen met de deur in huis. 27 vestigingen in 2018, nog een tiental verwacht in 2019 en op termijn een vijftigtal: dat is een pak meer dan wat oorspronkelijk voorzien was in het businessplan van de onderneming. “Vanaf 2020 gaan we stilaan gas terugnemen op dit gebied. We willen ons ook niet overstretchen. Heel wat ketens bouwen de dichtheid van hun netwerk af onder invloed van het internet. We moeten voorzichtig blijven”, klinkt het.

 

Oké, voorzichtigheid is wellicht geboden, maar biedt het concept geen mogelijkheden op buitenlandse markten?

 

Voorlopig is dat nog niet aan de orde maar we analyseren vandaag al wel of er mogelijkheden zijn. Het blijft nog allemaal toekomstmuziek maar we denken alvast na over waar het concept succes zou kunnen kennen en hoe we het best deze markten zouden kunnen betreden.

 

Bij ons merken we in ieder geval duidelijk de invloed die jullie in amper vier jaar tijd hebben gehad op andere marktspelers. We denken met name aan MultiPharma dat onlangs zijn nieuwe concept heeft voorgesteld of aan PharmaXpert dat zelf verklaart ‘goedkoop’, te zijn, één van jullie positioneringen. Hoe kijkt u naar die nieuwe concurrentie?

 

Een ding is zeker: we hebben nooit de roeping gehad om een monopolie te veroveren. We zijn een jonge onderneming, ook al gaat het dan vooruit. Ons concept werkt omdat het gebaseerd is op drie pijlers die allemaal van even groot belang zijn: keuze, prijs en bijstand. Dat is ons dna. Zelfs wanneer wij ons differentiëren houden we ons aan deze waarden. Dat zijn dan ook geen dingen die je in één, twee, drie improviseert. We putten onze kracht uit het feit dat we weten waar we vandaan komen en ook waar we naartoe gaan. Dat we navolging vinden in deze filosofie bij andere spelers, is alleen maar normaal. Dat wil gewoon zeggen dat we goed bezig zijn.

 

Hoe behoud je op zo’n ogenblik je concurrentievoordeel?

 

We moeten absoluut verder gaan in onze ontwikkeling. We willen dynamisch en vernieuwend blijven. We willen ons concept voortdurend doen evolueren. Dat doen we niet alleen door nieuwe filialen te openen maar ook door het concept zelf opnieuw uit te vinden en er andere ingang te doen vinden. We hebben ondertussen een sterk merk gecreëerd rond onze groep, een merk dat leeft in ons team. Dat is onze ontegensprekelijk onze grootste verwezenlijking. Het dna van Medi-Markt, de democratisering van de gezondheidszorg, leeft bij ons team. Onze mensen zijn daar heel trots op. We willen dat uit dat dna andere zaken gegenereerd worden in het domein van de gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan zijn het instituut dat we net geopend hebben of de workshops. En uiteraard de apotheek die we hier hebben neergezet.

 

Gewoonlijk combineren jullie een apotheek met een parafarmacie. Waarom hebben jullie er hier voor gekozen enkel een apotheek te openen?

 

We zijn er ons van bewust geworden dat we ook iets te betekenen hebben in de zuivere apotheeksector en de geneesmiddelenverkoop. We willen hiermee bewijzen dat je topkwaliteit kan garanderen op gebied van dienstverling terwijl je tegelijkertijd je geneesmiddelen tegen een lagere prijs aanbiedt. Dat was de geest waarin we een oude apotheek die failliet was hebben overgenomen en gerenoveerd. We geloven er ten stelligste in dat we deze terug rendabel kunnen maken door de prijzen aan te passen. De doelstelling van het nieuwe concept dat we ontwikkelen, de Apotheken by Medi-Market, is om in een aantal verlieslatende apotheken terug een rendabel businessmodel te genereren.

 

In deze apotheek lijken jullie een paar codes te hebben overgenomen van de hard discount. Of zie ik dat verkeerd?

 

Eerst en vooral hebben we gestreefd naar evenwicht. De strakke witte ruimte weerspiegelt de gezondheidssector terwijl we onze eigen input hebben gegeven met de manier waarop we de producten presenteren. We werken met uitstallingen en gevenn de prijs duidelijk aan. Bovendien trekken we de aandacht van voorbijgangers op het belang van prijsvergelijkingen, zelfs op gebied van geneesmiddelen.

 

We hopen op een bewustwording van de Belgen die momenteel vooral denken dat de prijs van geneesmiddelen vastligt en zich dus geen vragen stellen als ze een apotheek binnenstappen. Het is onze opdracht om hen de ogen te openen, om hen te laten weten dat dit geen prijs is die wettelijk bepaald is, ook al vragen 99% van de apothekers de maximumprijs. We mogen niet zeggen dat we de goedkoopste zijn maar we moeten wel aanzetten tot meer reflectie en prijsvergelijking.

 

Als we er met zijn allen in zouden slagen om alle producten die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn te doen dalen met zo’n 20% zouden de Belgen 400 miljoen euro per jaar besparen. We hebben daar dus een boodschap te brengen. Er zijn heel wat mensen die bereid zijn op straat te komen voor een regeringsmaatregel die minder dan dat kost. Stof tot nadenken dus.

 

Door een kleine, bestaande apotheek over te nemen, werden we meteen geconfronteerd met de beperkingen daarvan. Het was onze taak om daar een kracht van te maken. We zijn goed bekend met het parafarmacie-aanbod en we hebben dus een poging gedaan om te beantwoorden aan een behoefte. Daar was heel wat category management mee gemoeid. We waren immers benoopt om het aantal merken te beperken. We hebben gezorgd voor een uniek antwoord op elke behoefte.

 

Als de klant een product wil dat niet aanwezig is in de apotheek kan hij het online bestellen en het de volgende dag komen afhalen. We zijn dus vertrokken van een concept dat draait rond apotheek en bijstand maar hebben dit verruimd zodat we kunnen beantwoorden aan alle behoeften op gebied van parafarmacie, inclusief click&collect. We volgen hierbij de snelle evolutie in de retailwereld: kleinere oppervlakten met een grotere garantie via een digitaal aanbod.

 

We werken trouwens al bijna een jaar lang aan een nieuw online platform dat in februari 2019 zal gelanceerd worden. Hoewel medi-market.be en pharmaclic.be blijven scoren hebben ze immers hun beperkingen. Via het nieuwe platform zullen we veel verder kunnen gaan. Het is niet alleen sneller en duidelijker maar biedt ook meer mogelijkheden.

 

Al die innovaties doen de gemoederen in de apotheeksector duidelijk oplaaien. De Orde van Apothekers heeft al verschillende processen tegen jullie aangespannen, die jullie allemaal glansrijk gewonnen hebben. Onlangs oordeelde de Belgische Mededingingsautoriteit zelfs dat de Orde zou geprobeerd hebben om jullie van de markt te halen of de ontwikkeling van jullie model te dwarsbomen. Hoe staat het met jullie op dat gebied?

 

Het blijft ingewikkeld; het probleem bevindt zich op het vlak van de deontologische code. De Ordes gedragen zich bovendien op een verbazende manier. De wetgever heeft de Orde rechterlijke bevoegdheden gegeven maar de rechten van de verdediging en algemene rechtsbeginselen zoals de motiveringsplicht worden er niet altijd gerespecteerd.

 

Het zou een goede zaak zijn om die juridische instanties bij te sturen zodat vermeden kan worden dat apothekers oordelen over andere apothekers en zo het paradigma veranderen waar de deontologische code op gebaseerd is.

 

Vandaag wordt die code vooral gebruikt om de integriteit en het imago van het beroep te verdedigen. Die beeldvorming rond de apotheker is uiteraard belangrijk en verdient die verdediging maar het blijft een vaag concept dat de deur openzet voor interpretatie en dus voor een gebrek aan rechtszekerheid. Tegelijkertijd leidt het ook tot immobilisme. Volgens ons is het beter om deontologie te baseren op de volksgezondheid en op de patiënt eerder dan op een bepaalde visie van het beroep.

 

Tegelijkertijd blijven we botsen op obstakels op het terrein. Wanneer we ons ergens vestigen, oogsten we oorspronkelijk wantrouwen en dat is ook niet meer dan normaal. De apothekers uit de buurt begrijpen echter snel dat er geen reden tot paniek is en dat we hen niet hun cliënteel willen afsnoepen. Het gaat vaak om een emotionele reflex, die af en toe overdreven lijkt.

 

Als er één punt is waar we over het budget van ons businessplan gegaan zijn is het wel dat van de advocatenkosten (lacht)!

 

 


 

Dit artikel maakt deel uit van een groter interview dat verschijnt in de volgende editie van Gondola Magazine. Waarom en hoe wil Medi-Market de health sector veroveren? Wat verwacht Verougstraete van ateliers zoals Tupperware die recent heeft geïntroduceerd? Moeten andere sectoren de komst van Medi-Market op hun terrein vrezen? Dat en nog vele andere vragen worden beantwoord door Yvan Verougstraete.

 

"Het is zeker loofwaardig om de patiënt te respecteren en die term te blijven gebruiken. Soms vind ik echter dat je als patiënt ook klant moet kunnen zijn."

 

"Sommige spelers in de beautywereld gebruiken belangrijke investeringen om buitensporige winsten te realiseren op de geboden dienstverlening."

 

"Wij vertrekken van de behoeften van de consument en richten ons op marge door volume eerder dan op marge in procenten."

 

"We zijn er trots op dat we dingen doen die ons rechtvaardig lijken. En als we slagen krijgen zullen we ons standpunt verdedigen."

 

 

Dit zijn slechts enkele quotes die u kunt verwachten in het grote interview. Heeft u nog geen abonnement? Klik dan hier!

 

 

 

 

Auteur: 

Carole Boelen