gfk

Het is ondertussen een echte traditie geworden: twee keer per jaar voelt GfK zo’n 5.000 Belgische gezinnen, zijn consumentenpanel, aan de tand over hun perceptie van de foodretailketens. Het Winterrapport 2018 is klaar en zal vandaag worden voorgesteld aan de betrokken bedrijven. Gondola zal u binnenkort in primeur de grote lijnen van het rapport presenteren, en dat niet alleen op onze website, maar ook in de februari-editie van ons magazine. In afwachting daarvan mogen we van GfK alvast de bedrijven bekendmaken die dit jaar een award in de wacht sleepten, ofwel omdat ze de beste waarderingsscores kregen, ofwel omdat ze de meeste vooruitgang boekten in het afgelopen semester.

Over het algemeen eindigt de non-food sector in het tweede kwartaal met een positieve noot, met een hele lichte stijging wat de totale waarde betreft. Toch blijkt niet alles even rooskleurig als we de cijfers van dichterbij bekijken… Zo daalt de waarde op Year to Date basis met 0,7% ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit het laatste Non-Food rapport van GfK.

De gemiddelde Belg kocht vorig jaar minder groenten en meer fruit. De prijzen voor groenten en fruit stegen, waardoor de gemiddelde uitgaven per persoon met 7% toenamen. Daarnaast blijft DIS1 het belangrijkste verkoopkanaal, gevolgd door de hard discount. Die conclusies trok VLAM uit het panelonderzoek van GfK. Belgium, en die publiceren wij integraal integraal in het 235ste Gondola Magazine.

Het zomerrapport dat GfK jaarlijks wijdt aan de perceptie van de retailers in België is verschenen. De evolutie van de waarderingsscores op korte termijn is over het algemeen stabiel, al is er heel kleine daling wat de perceptie van de prijsniveaus betreft. Dankzij de analyse van de resultaten kan GfK bovendien de retailers met de grootste progressie van hun waarderingsscores en degene met de hoogste scores onderscheiden.

Het zomerrapport dat GfK jaarlijks wijdt aan de perceptie van de retailers in België is verschenen. De evolutie van de waarderingsscores op korte termijn is over het algemeen stabiel, al is er heel kleine daling wat de perceptie van de prijsniveaus betreft. Een gedetailleerdere analyse van die resultaten toont echter meer tegenstrijdige resultaten als we ze bekijken vanuit het standpunt van de winkelsformats of specifiek vanuit de bedrijven.

Hoewel cafés en publieke ruimtes afgeladen vol zaten tijdens de Wereldbeker voetbal, volgden de meeste Belgen de matchen gewoon van thuis uit. Dat had een belangrijke impact op de aankoop van FMCG-producten. GfK trok op onderzoek uit.

Hoewel het Europese consumentenvertrouwen in het tweede kwartaal van dit jaar terug steeg, kreeg dat vertrouwen bij de Belgen een lichte deuk. Vooral op het vlak van economische en inkomensverwachtingen doet België het vrij slecht. Dat blijkt uit het laatste GfK Consumentenklimaat rapport dat het consumentenvertrouwen bij de 28 Europese lidstaten nagaat.

Dit jaar zal de B2C online handel van goederen en diensten vermoedelijk een totale waarde hebben van om en bij de 12 miljard euro. Twee rapporten wijzen in die zin. Vorig jaar werd de kaap van de 10 miljard gerond.

In het eerste kwartaal van 2018 is het consumentenvertrouwen in Europa op een relatief stabiel niveau gebleven. Voor 2018 voorziet GfK dan ook een stijging van 1,5 tot 2% in de reële uitgaven bij particuliere huishoudens in de Europese Unie, al zorgt de onzekerheid rond de lonen voor een voorzichtige koopbereidheid bij de Europeanen.

Belgen gaven vorig jaar 6% meer uit aan verse biologische voeding en dranken dan in 2016. In Vlaanderen bedroeg die stijging zelfs 11%. Dat blijkt uit cijfers van GfK in opdracht van VLAM. Vooral groenten, fruit en aardappelen zijn erg populair, zo vertegenwoordigen ze in totaal 40% van de biobestedingen.

Pagina's

Abonneren op gfk