Fedis

Volgens voorlopige cijfers is het aantal gewelddadige overvallen op grotere verkooppunten in 2009 bijna verdubbeld tegenover het jaar voordien. En voor het eerst dreigt het aantal geregistreerde winkeldiefstallen vorig jaar op te lopen tot boven de 20.000.

Dit is de top tien van het meest verkochte speelgoed voor Sinterklaas, zoals blijkt uit een enquête van Fedis bij haar leden.

Onder directe verkoop verstaat men: De ‘home parties’ (77%), de deur-aan-deur-verkoop (9%), en de verkoop aan huis waarbij de verkoper eerst een afspraak maakt met zijn potentiële klant vooraleer hij langskomt (14%).

In september 2008 hebben we het in ons blad al uitvoerig gehad over de problemen die het verbod op de koppelverkoop met zich meebrengt.

Abonneren op Fedis