Veel truckchauffeurs kleinhandel raken in september rijbewijs kwijt

Talrijke chauffeurs die met een vrachtwagen rijden, dreigen in september 2016 hun rijbewijs kwijt te raken omdat ze de verplichte nascholing niet hebben gevolgd. Dat kan voor veel bedrijven uit de kleinhandel, de drankdistributie, de bouw, en dergelijke een immens groot probleem worden.

 

Vanaf 9 september 2016 moeten van Europa alle chauffeurs van voertuigen boven de 3,5 ton beschikken over een attest van vakbekwaamheid, de zgn. Code 95. Daarvoor moeten ze verplicht een nascholing volgen. Hebben ze geen Code 95, dan vervalt de geldigheid van hun rijbewijs. In het beroepsgoederenvervoer zijn de meeste chauffeurs nu al in orde, maar in het zgn. ‘eigen vervoer’ zouden 70 à 80% van de chauffeurs die nascholing nog niet hebben gevolgd. “Alle bestuurders van voertuigen van meer dan 3,5 ton vallen onder deze regelgeving. Dus deze maatregel treft ook veel kleinere zelfstandigen en KMO’s. Deze kleinere en middelgrote bedrijven zijn daar vaak niet van op de hoogte. Nochtans kan het niet volgen van de verplichte cursus grote gevolgen hebben. Chauffeurs zonder vakbekwaamheidsattest mogen vanaf 10 september 2016 de weg niet meer op,” waarschuwt Geert Frans, van het opleidingsbedrijf GC-Advice uit Bredene.

 

Duizenden kmo’s

 

“In het eigen vervoer gaat het om tienduizenden mensen. Dat zijn bijvoorbeeld handelaars die de goederen die de klanten hebben gekocht zelf bij hen komen leveren, of drankendistributeurs die de bakken bier en limonade aan hus leveren, bouwondernemers, ambachtslui, en noem maar op. Ongeveer 60% van de ruim 100.000 vrachtwagens die in België rondrijden, zijn eigendom van dergelijke bedrijven,” zegt hij. De wet bepaalt dat alle chauffeurs die een voertuig van meer dan 3,5 ton besturen, tegen september 2016 een verplichte opleiding van 35 lesuren volgen, gespreid over 5 modules van een dag. “Hoewel de meeste van de tijd al verstreken is, merken we dat 70 à 80% van de chauffeurs van het eigenvervoer nog geen cursus heeft gevolgd,” stelt hij vast.

 

Rijbewijs wordt ongeldig

 

Elke chauffeur moet vijf modules van 7 uur les volgen. Dat zijn cursussen over zuinig rijden, eerste hulp bij ongeval, ladingzekering, en dergelijke. “Het aantal instellingen dat de opleiding mag geven is echter beperkt, terwijl er tussen nu en september 2016 in totaal nog minstens 350.000 modules moeten gevolgd worden. We roepen de bedrijven dan ook dringend op om hun chauffeurs in te schrijven,” zegt Frans. Door de beperkte capaciteit van de opleidingscentra dreigen diegene die zich te laat inschrijven, de cursussen voor de deadline van september niet meer te kunnen volgen. “Hun vrachtwagenrijbewijs zal nadien niet meer geldig zijn. Blijven ze rijden, dan lopen ze een groot risico: de controles zullen streng zijn en indien zij een ongeval hebben, dan zullen zij in de problemen komen, vermits ze zonder geldig rijbewijs rijden.” Hij roept de Vlaamse overheid – die sinds kort bevoegd is voor deze verplichte opleiding – dan ook op om een grote informatiecampagne op te zetten, specifiek gericht op de kmo’s, de kleinhandel, de bouw, enz.

 

categorie: 

Jobs - Side - NL

Laatste productlanceringen