Studentenjobs worden in retail aantrekkelijker

Er zijn momenteel gesprekken aan de gang met het kabinet van Maggie De Block (die ook voor Sociale zaken verantwoordelijk is) om te bekomen dat jobstudenten 550 uren in plaats van 50 dagen per jaar zouden mogen werken. Dat zou de inzet van jobstudenten niet alleen in de horeca, maar ook in de retail aantrekkelijker maken.

 

In sectoren als de horeca of retail werken jobstudenten vaak maar een paar uur per dag. In het huidige systeem mogen ze echter maximaal 50 dagen per jaar werken. Dit betekent dat voor die paar uur, er telkens meteen een volledige dag van de teller gaat.

 

Volgens Karel Van Eetvelt, de topman van UNIZO, zou men met een urensysteem dat probleem vermijden en zou de jobstudent zijn uren maximaal kunnen benutten. “Vandaag gebeurt het ook vaak dat studenten een studentenjob weigeren net omdat het maar gaat over een paar uur per dag en ze dus zo een volledige dag kwijt zijn,” stelt hij vast. Hij benadrukt tevens dat UNIZO al langer pleit voor een urensysteem.

 

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is vragende partij. Voorzitter Christine Mattheeuws vraagt de federale regering om de urenregeling voor studentenarbeid nog voor de zomermaanden rond te krijgen. Uit eerder onderzoek van NSZ bleek overigens dat 8 op de 10 ondernemers “absoluut vragende partij zijn om studentenarbeid in uren te laten opnemen”.

 

Regeerakkoord

Alle meerderheidspartijen zijn het overigens eens over de omschakeling naar een urensysteem: dat staat in het regeerakkoord. Op het kabinet De Block zijn nu gesprekken over aan de gang. Hoewel er eensgezindheid is om over te schakelen naar een urensysteem, is er nog geen volledig akkoord.

 

Er wordt immers gevreesd dat indien het nieuwe systeem te vrijgevig is, de ‘normale’ arbeidsmarkt vestoord wordt. Open Vld zou het totaal aantal uren per jaar willen beperken tot 400 uur per jaar en CD&V zou zelfs niet verder willen gaan dan 380 uren. De Block zelf zou voorstander zijn van 550 uur per jaar.

 

UNIZO pleit alvast voor een systeem van 550 uren per jaar, omdat in veel sectoren of ondernemingen – zoals bv. de horeca – vaak 11u per dag wordt gewerkt. Bij NSZ hebben ze het over “een zeker aantal uren per jaar aan een verminderd RSZ-tarief.”

 

Groeiende vraag

Het aantal jobstudenten groeit in België jaar na jaar. In 2012 waren dat er 420.453, terwijl dat aantal in 2014 al opliep tot 469.602, goed voor 10,3 miljoen gewerkte dagen. Ook het aantal studenten dat het contigent van 50 dagen volledig benut stijgt trouwens jaar na jaar.

 

Volgens een enquête van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bij 602 studenten, die UNIZO mocht inkijken, had maar liefst 9 op 10 studenten in 2015 een vakantiejob, vaak om (een deel) van hun studies te betalen. Uit de rondvraag blijkt ook dat studenten – en de VVS - vragende partij zijn voor een urensysteem.

 

Meer flexibiliteit

Uit een eigen UNIZO-enquête blijkt tevens dat driekwart van de werkgevers jobstudenten in dienst neemt.  Ze doen dat vooral om piekmomenten te kunnen opvangen. Eén op vijf werkgevers gebruikt studentenjobs ook als mogelijk aanwervingskanaal.

 

Werkgevers zijn eveneens voorstander van een urensysteem. Zo kunnen ze dus meer flexibel jobstudenten inzetten. Maar op die manier zullen ze ook makkelijker studenten voor een paar uur per dag kunnen aanwerven die nu net passen voor de job omwille van het dagsysteem,” aldus Van Eetvelt tot slot.

 

Auteur: 

philippe.vandooren

categorie: 

Jobs - Side - NL

Laatste productlanceringen