Recordaantal producten uit winkels teruggeroepen

Fabrikanten hebben dit jaar een recordaantal producten uit de winkelrekken teruggeroepen. Uit cijfers van het Federale Voedselagentschap en de FOD Economie die Gondola opvroeg, blijkt dat nu al in de voedingssector én de non-food samen het hoogste aantal producten ooit teruggeroepen werd. “Bedrijven in de voedingssector nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid op.”

 

De cijfers van het Federale Voedselagentschap (FAVV) zijn niet mis te verstaan: dit jaar liet het agentschap tot nu toe 131 producten uit de rekken halen. Vorig jaar waren dat er - over een volledig jaar - slechts 54. Een groot verschil, ook in vergelijking met andere jaren: in 2016 werden er 53 voedingsproducten teruggeroepen, in 2008 waren het er 59. Vraag is: waar is die forse stijging aan te wijten? “Er zijn meer controles en bedrijven voeren steeds meer hun eigen controles uit. Ze nemen meer hun verantwoordelijkheid”, zegt Liesbeth Van De Voorde, woordvoerder van het Federale Voedselagentschap. “Los van het feit dat ze ook wettelijk verplicht om een efficiënt controlesysteem te hebben.”

 

De stijging van het aantal voedingsproducten dat teruggeroepen werden is dus niet zorgwekkend, benadrukt het Federale Voedselagentschap. “Naast de zelfcontrole door bedrijven is er betere en snellere communicatie, wat goed nieuws is voor de consument. Los daarvan is er ook de invoer van risicoproducten op vlak van voedselveiligheid, zoals bijvoorbeeld goji-bessen, waarvan we vastgesteld hebben dat er soms een te hoge hoeveelheid residu van pesticiden in terug te vinden is. Door die vaststelling hebben we dit jaar de controle op de invoer ervan opgedreven.” Het Federale Voedselagentschap neemt gemiddeld 200 stalen per dag en uit de resultaten blijkt dat 96,4% conform de wettelijke bepalingen is. “Dat is een enorme bescherming voor de consument én een geruststelling voor het Agentschap”, aldus Liesbeth Van De Voorde. De producten die teruggeroepen werden, hadden ofwel een chemisch probleem (overschrijding van de norm voor bepaalde stoffen), een fysiek gevaar (aanwezigheid van stukjes plastic, glas of metaal) of een microbiologisch risico (zoals bijvoorbeeld salmonella). 

 

Bij de voedingsproducten is er duidelijk sprake van een recordaantal terugroepingen, maar ook bij de non-foodproducten is 2018 op weg naar een recordjaar. Tot eind oktober waren er 284 vrijwillige terugroepacties, blijkt uit cijfers van de FOD Economie, terwijl het er vorig jaar 288 waren. Het jaar ervoor – een absoluut recordjaar – waren het er 325. Als de voorlopige cijfers voor 2018 geëxtrapoleerd worden naar het hele jaar zullen er dit jaar 340 vrijwillige terugroepacties zijn in de non-food. De terugroepacties gebeuren door de bedrijven zelf, al dan niet nadat er controles gebeurd zijn door de FOD Economie. Het gros van de acties tot nu toe heeft te maken met auto’s (109), gevolgd door elektrische apparaten (28) en speelgoed (28). De toename van het aantal terugroepacties heeft volgens de overheidsdienst te maken met het feit dat de bedrijven beter de procedure kennen rond het bekend maken van vrijwillige terugroepacties.

 

Auteur: 

d.soenens@gondola.be

categorie: 

Laatste productlanceringen