Project ‘Fresh Food Logistics’ moet voedselverspilling tegengaan

In de logistieke keten tussen producent en consument wordt er nog steeds veel verse voeding verspild. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek start binnenkort het project ‘Fresh Food Logistics’ om deze verspilling te vermijden of alvast te verminderen. Hierbij wil het de supermarktketens, de producenten, de veilingen enz. betrekken.

 

In Vlaanderen alleen al gaat jaarlijks 166.000 ton voedsel verloren tijdens de distributie, zo wordt in het Integraal Milieuverslag Vlaanderen gesteld. Volgens de landbouw- en voedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO) bedraagt het voedselverlies tussen de producent en de consument in Europa 45% van de totale voedselproductie.

 

In de logistieke ketens van de producenten, de supermarkten, de groothandel, en dergelijke kan dus veel verspilling vermeden worden? Maar waar en hoe? Met het project ‘Fresh Food Logistics’ wil het VIL dat dus nagaan

 

Ideaal logistiek concept

 

De scope van het project, dat in april a.s. van start gaat, loopt vanaf de aanlevering van de producten in de distributiecentra tot op de winkelrekken. Samen met de projectleider van het VIL gaan de deelnemende bedrijven in eerste instantie de problematiek in kaart brengen en ‘best practices’ analyseren. “Op basis hiervan zullen de deelnemers het ideaal logistiek concept bepalen en business cases uitwerken. Tenslotte zullen praktijktesten met dat concept uitgevoerd worden,” aldus Stefan Cassimon, die binnen het VIL dit project leidt.

 

Bedrijven die in dit project geïnteresseerd zijn, kunnen zich nog steeds aanmelden. De doelgroep bestaat niet alleen uit supermarktketens, producenten van verse voeding en veilingen, maar ook logistieke dienstverleners, transporteurs, koerierdiensten.

 

categorie: 

Laatste productlanceringen