Europese voedselbanken krijgen steun van CHEP en IFCO

De poolingbedrijven CHEP en IFCO hebben een driejarige overeenkomst ondertekend met de Europese federatie van voedselbanken (FEBA). Hiermee willen ze de voedselverspilling vermijden en honger bestrijden, onder andere door hun klanten te sensibiliseren.

 

CHEP en IFCO zullen FEBA helpen door financiering en vrijwilligershulp te bieden, alsook door pallets en herbruikbare plastic containers ter beschikking stellen van de voedselbanken in Europa. Tevens zullen ze hun klanten in de regionale supply chain aansporen om met de voedselbanken samen te werken.

 

De Europese federatie van voedselbanken werd in 1986 opgericht en verenigt 256 voedselbanken in Europa. In 2013 distribueerden ze 402.000 ton voedsel (of 804 miljoen maaltijden) aan 5,7 miljoen mensen. Ze deden dit in partnerschap met 31.000 liefdadigheidsinstellingen en maatschappelijke diensten. Vrijwilligers van de FEBA verzamelen voedsel, dat anders weggeworpen zou worden, en distribueren dit aan charitatieve organisaties die de meest hulpbehoevenden en noodlijdenden helpen. 

 

Klanten betrekken

 

Isabel Jonet, voorzitster van FEBA, verwacht dat de beschikbaarheid van vrijwilligers, uitrusting en knowhow een positieve impact zal hebben op de activiteiten. Tevens hoopt ze dat de nieuwe partners “als ambassadeurs duizenden klanten in Europa ertoe kunnen aanzetten de boodschap te verspreiden en voedselverspilling middels intensievere samenwerking te beperken.” 

 

IFCO helpt sinds 2009 voedselbanken over de hele wereld. “Tot op heden hebben we ruim 200.000 herbruikbare plastic containers geschonken en samen met andere organisaties 50 koelwagens gefinancierd om groenten en fruit tijdens distributie vers te houden., aldus Wolfgang Orgeldinger, CEO IFCO en voorzitter van RPC Brambles (IFCO en CHEP behoren beide tot de Australische groep).

 

In de EU leven meer dan 122 miljoen mensen (bijna een kwart van de bevolking) in armoede of aan de rand ervan, terwijl er jaarlijks ruim 100 miljoen ton voedsel wordt verspild.

Auteur: 

philippe.vandooren

categorie: 

Jobs - Side - NL

Laatste productlanceringen