Dubbel zoveel inbreuken op voedseletikettering

supermarkt voedseletikketen

De afgelopen vijf jaar heeft de Economische Inspectie meer dan duizend processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op de reglementering, een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar eerder. Volgens FEVIA ligt een mogelijke verklaring voor het hogere aantal inbreuken in de aanpassingsperiode aan de vernieuwde Europese wetgeving rond etikettering.

 

Het aantal inbreuken op de reglementering voor voedseletiketten stijgt jaar na jaar. Waar de Economische Inspectie vijf jaar geleden amper 91 inbreuken vaststelde, waren dat er vorig jaar 241. In 125 gevallen werd een pro justitia opgesteld die aanleiding gaf tot een minnelijke schikking of die werd overgemaakt aan het parket voor eventuele vervolging. De meeste controles gebeuren in de sectoren vlees, vis, wijn en groeten en fruit. Het gaat over inbreuken inzake etikettering, benaming, oorsprong, productiemethode, samenstelling en publiciteit van voedingsmiddelen. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Leen Dierick (CD&V) opvroeg aan minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

 

"Overgangsperiode"

 

FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, benadrukt dat iedereen die in ons land voeding aan de consument aanbiedt uiteraard de wettelijke voorschriften qua etikettering moet naleven. “Nieuwe Europese wetgeving (de “Food Information to Consumers” of FIC-verordening) zorgt sinds eind 2014 voor meer eenduidigheid tussen Belgische en buitenlandse producenten maar vroeg wellicht een aanpassingsperiode voor verschillende producenten,” klinkt het.
 

“Europa introduceerde de voorbije jaren nieuwe wetgeving over wat er op het etiket mag en moet staan, zodat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. Dat is een goede zaak voor consumenten die graag transparantie willen maar ook voor Belgische producenten, die internationaal een sterke reputatie hebben op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid,” aldus Chris Moris, directeur-generaal van FEVIA. “De cijfers van de Economische Inspectie bevestigen dat er in ons land een effectieve controle op voeding bestaat. Een mogelijke verklaring voor het hogere aantal inbreuken ligt wellicht in de aanpassingsperiode aan de vernieuwde Europese wetgeving rond etikettering.”

 

 

 

Auteur: 

Joram De Bock

categorie: 

Laatste productlanceringen