Comeos: "Herstel voor de handel in 2015, maar marges in vrije val"

Het afgelopen jaar was opnieuw een moeilijk jaar voor de handel. Hoewel de relance in het tweede trimester van 2015 werd ingezet, staan de marges enorm onder druk. De terreurdreiging van november zorgde bovendien voor een opdoffer. Dat zegt Comeos, de sectororganisatie voor de retail in ons land.

 

“De algemene economische indicatoren zijn voorzichtig positief”, zegt Dominique Michel, ceo van Comeos. “Er is een lichte economische groei (1,4%), zowel de consumptie (1,5%) als het beschikbare gezinsinkomen (0,9%) stijgen licht en ook het consumentenvertrouwen steeg. Maar de handel heeft daar vorig jaar niet volop kunnen van profiteren. De marges zijn op tien jaar tijd gehalveerd. In 2006 was de gemiddelde marge voor de sector nog 3%, nu blijft er nog 1,5% van over. In de voeding zijn de volumes nauwelijks toegenomen. De omzet verhoogde er, maar dan vooral door prijsstijgingen, niet door méér te verkopen.”

 

Prijsstijgingen onder de inflatie

 

“Die prijsstijgingen moet je relativeren”, gaat Michel verder. “De inflatie bedroeg 0,6%, maar die is sterk beïnvloed door de lage brandstofprijzen. Toch blijven we er met onze shop index onder: wanneer we alle prijzen van wat de kleinhandel verkoopt in beschouwing nemen, daalde het gemiddelde zelfs met 0,4%.”

 

“Het feit dat de marges zo dramatisch krimpen, is voor ons de belangrijkste vaststelling”, zegt Dominique Michel. “Met te kleine marges is er geen ruimte meer om te investeren, om uit te breiden, om mensen aan te werven en te innoveren. En onze sector moet het bij uitstek van innovatie hebben.”

 

Huismerken winnen, hard discount daalt

 

In 2015 werden een aantal trends bevestigd. De huismerken winnen terrein (en zijn nu goed voor 36,1%), en ook de grootste winkelformules deden het beter. “Voor het eerst in lange tijd zien we dat de hard discount een omzetdaling noteert – vooral te wijten aan de hogere alcoholaccijnzen en de zuivelprijzen”, zegt Michel. “De kleinere buurtsupers lijken hun negatieve spiraal wat te kunnen afremmen.”

 

Leegstand

 

“De winkelleegstand baart ons ook zorgen”, zegt Dominique Michel. “9,4% van de handelszaken staat leeg. De stadsvlucht van handelaars, het succes van online handel (waar 20 procent méér online betalingen werden geregistreerd) zorgen ervoor dat vooral in de stadskernen veel winkelpanden leeg staan. Het gaat vooral om kleinere winkeloppervlakten, al hebben alle handelaars het zwaar. “

 

 

 

categorie: 

Jobs - Side - NL

Laatste productlanceringen