Bouwvergunning Driespoort Shopping Deinze opnieuw vernietigd

Er lijkt maar geen einde te komen aan de hele heisa rond de wettelijke bouwvergunning voor Driespoort Shopping Deinze. Deze week vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de eerder uitgevaardigde stedenbouwkundige vergunning van 14 september 2017. Projectontwikkelaar De Kortrijkse Toren tekent cassatieberoep aan.

 

Er is al jaren heel wat heisa over de al dan niet wettelijke bouwvergunning van shoppingcenter Driespoort Shopping Deinze. Het winkelcentrum dat eind 2015 zijn deuren opende, kreeg drie keer op rij een bouwvergunning van de deputatie van Oost-Vlaanderen, waarna die vergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen telkens meteen weer werd vernietigd. Op 14 september 2017 kwam er uiteindelijk een officiële vergunning, maar die werd opnieuw aangevochten. Nu volgt eindelijk het verdict: de bouwvergunning van de deputatie Oost-Vlaanderen die in september 2017 was verleend, wordt door de Raad voor Vergunningsbetwistingen nietig verklaard en daarnaast wordt ook de vergunning geweigerd. 

 

De buurtbewoners zijn bijzonder blij met deze beslissing: “Hiermee staat juridisch vast dat de Driespoort geen enkele stedenbouwkundige vergunning heeft en meer nog, juridisch zelfs nooit een stedenbouwkundige vergunning had. Projectontwikkelaar Hendrik de Keukeleire en zijn vennootschap De Kortrijkse Toren hebben dus een volledig winkelcentrum gebouwd en in exploitatie genomen zonder enige vergunning.” Ze benadrukken bovendien dat een mogelijke sluiting en afbraak van het complex hierdoor een stapje dichter komt. “Op 5 maart 2019 zal de correctionele rechtbank van Gent vermoedelijk uitspraak doen over deze bouwmisdrijven en nu vaststaat dat er nooit een vergunning geweest is, rekent de buurt ook hier op een logisch gevolg voor hun vordering tot stopzetting en afbraak."

 

“Administratieve fouten”

 

De Kortrijkse Toren betreurt de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en benadrukt dat de bouw volgens het boekje is verlopen. “Ondanks de beweringen van de tegenpartij is er uiteraard nooit zonder vergunning gebouwd. Dat kan gewoon niet. Wel is elke vergunning op basis van procedure/administratieve fouten telkens aangevochten en is er ook telkens opnieuw door de bouwheer – bijgestaan door een resem van advocaten, studiebureaus en architecten - een nieuwe vergunning aangevraagd.”

 

Cassatieberoep

 

De advocaten van De Kortrijkse Toren laten het dan ook niet bij deze beslissing en zullen cassatieberoep aantekenen tegen het vernietigingsarrest bij de Raad van State. Bovendien had het bedrijf vorig jaar, voor de zekerheid, al een nieuwe milieueffectrapportage aangevraagd. Over die aanvraag zal het college van burgemeester en schepenen van Deinze in de komende weken beslissen.

 

Ondanks de tegenslagen blijft De Kortrijkse Toren dus in Driespoort Shopping Deinze geloven en is het ervan overtuigd dat het dit “administratief debacle” op korte termijn tot een goed einde zal brengen.

 

Ter herinnering, in het shoppingcenter huizen onder meer Albert Heijn, Action, Kruidvat, Molders Schoenen & Mode en Oxygen Fitness. 

 

Wordt vervolgd!

 

Auteur: 

l.goethuysen@gondola.be

categorie: 

Laatste productlanceringen