Sequoia komt in Franse handen, maar behoudt eigen identiteit

Aandeelhouders van de Belgische bioketen Sequoia en de Franse keten BBG hebben een samenwerkingsakkoord getekend. Hoeveel de transactie precies kostte is niet bekend, maar BBG neemt zo wel een meerderheidsbelang in het Belgische bedrijf. Samen hopen ze een beter blok te vormen tegen de biomarkt die steeds competitiever wordt. En wie weet doet Sequoia mogelijk wel zijn intrede in Frankrijk.

 

Op 14 december 2018 ondertekenden Sequoia en BBG, samen goed voor 35 miljoen euro omzet, een akkoord voor nauwere samenwerking. Voortaan worden hun expertise en middelen dus gedeeld. Bovendien vormt dit ook de lancering van een regionaal en internationaal pact tussen de twee bedrijven. Sequoia en BBG delen namelijk dezelfde visie op bio: ze geven de voorkeur aan kwaliteitsvolle en lekkere bioproducten, focussen in hun strategieën op gezondheid en raadgeving, en dat terwijl ze menselijke relaties centraal plaatsen. Verder zijn ook de formaten en filosofieën gelijkaardig. De winkels strekken zich namelijk uit over een oppervlakte tussen 400 en 800m2 , bieden in totaal 7.000 à 12.000 referenties en zijn beiden Franstalig. BBG is namelijk afkomstig uit het noorden van Frankrijk en Sequoia situeert zich in Brussel.

 

Hoeveel BBG precies heeft neergeteld voor de overname is niet duidelijk. Wel neemt BBG op deze manier een meerderheidsbelang in het Belgische bedrijf. Daarbij worden de aandeelhouders van Sequoia ook automatisch aandeelhouders van de holding. “We willen synergieën creëren op het niveau van producten en aankopen, en onze operationele competenties versterken. Het doel van deze samenwerking is om twee bedrijven van dezelfde grootte te versterken om zo meer gewicht te krijgen in een markt die steeds meer concurrentie krijgt”, verduidelijkt Corinne Dumont, huidig afgevaardigd bestuurder van Sequoia, dat in de raad van bestuur van de holding zetelt. “Het feit dat wij een historische aandeelhouder van de holding zijn, maakt een zachte transitie mogelijk waarbij ieder zijn eigen identiteit behoudt. Er is dus geen sprake van een naamsverandering. Het gaat meer om een gezamenlijke herpositionering.”

 

Sequoia naar Frankrijk?

 

Op de vraag of Sequoia door deze samenwerking binnenkort van plan is om zijn intrede te doen in Frankrijk, antwoordt Corinne Dumont heel eerlijk “dat daarover al gediscussieerd is, maar er voorlopig nog geen concrete plannen zijn”.

 

Synergieën

 

“Momenteel is het voor ons essentieel om onze groep te versterken op het menselijke, culturele en operationele aspect. Ons eerste doel is om de klantenbeleving te versterken door meerwaarde toe te voegen aan onze producten“, vertelt Corinne Dumont aan Gondola. De twee bedrijven benadrukken dat ze een unieke en aparte beleving willen aanbieden, die gestoeld is op de kennisoverdracht over gezondheid, welzijn en persoonlijke ontwikkeling (opleidingen, workshops, conferenties, enz.).

 

Toegankelijke prijs en digitaal platform

 

Daarnaast willen BBG en Sequoia ook schaalvoordelen realiseren, meer bepaald op het niveau van gegroepeerde aankopen via de ontwikkeling van een centraal aankoopplatform. Die schaalvoordelen worden vervolgens geïnvesteerd, zodat bioproducten toegankelijker worden voor zoveel mogelijk mensen dankzij een aangepaste en gedifferentieerde  prijspolitiek. Daarnaast moeten de schaalvoordelen ook voor de ontwikkeling van klantendiensten zorgen via de ontwikkeling van een digitaal platform (e-commerce, collect&go, enz.).

 

“We zijn al gestart met de uitwerking van een online aankoopplatform voor Sequoia, maar moesten dat even stilleggen tijdens discussies met BBG, zodat we al onze volledige aandacht hieraan konden schenken. De uitwerking van het online aankoopplatform moet binnenkort dus terug opgestart worden. Al blijft de vraag welke vorm het platform zal aannemen: gaat het om een afhaalsysteem of iets anders…Momenteel bevindt het zich nog in het beginstadium”, verklaart Corinne Dumont.

 

Auteur: 

l.goethuysen@gondola.be

categorie: 

Laatste productlanceringen