Denemarken gaat klimaatlabel voor voeding introduceren

Denemarken maakt werk van een klimaatlabel voor voedingsmiddelen. Het label maakt deel uit van het plan van de Deense overheid om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

 

In oktober vorig jaar maakte de Deense regering bekend dat het tegen 2050 koolstofneutraal wil zijn. Om dat plan te realiseren wil de regering onder meer samen met supermarkten een klimaatlabel ontwikkelen voor voedingsmiddelen, zo meldt Food Tank. Concreet komen daarbij stickers op alle voedingsproducten, waarop te zien is hoeveel C02 er verbruikt werd om een bepaald voedingsproduct in de winkel te krijgen. “We willen consumenten een middel geven om producten die in de supermarkt liggen, te beoordelen op hun milieu-impact”, aldus Lars Christian Lilleholt, de Deense minister voor milieu. 

 

Toch is het niet simpel om zo’n label te introduceren, omdat er heel wat informatie moet verzameld worden die vandaag nog niet altijd beschikbaar is, zoals water- en landgebruik, levenscyclusanalyse, broeikasgasemissies en voedselkilometers. Volgens de Deense minister van Milieu is er vraag naar zo’n systeem en kan het er ook toe bijdragen dat producenten innoveren. 

 

Auteur: 

d.soenens@gondola.be

categorie: 

Laatste productlanceringen