De Aldi-dynastie wankelt

Familiale vetes, wederzijdse verwijten en gebikkel over een erfenis. U denkt aan een soap à la Dallas? Verkeerd gedacht: het toneel is Essen, waar zich de zetel van discountimperium Aldi bevindt.

 

Het begint met een overlijden. In 2010 sterft Theo Albrecht, die sinds de splitsing van het supermarktimperium in 1960 Aldi Nord in handen heeft. Aldi Süd staat onder de hoede van zijn broer Karl. Na het overlijden van Theo in 2010 blijft zijn vrouw, Cäcilie Albrecht, nauw betrokken bij het bestuur van Aldi Nord. Ze zetelt in de ondernemingsraad van de stichting Markus, die 61% van het kapitaal van de branche van de discounter in handen heeft. Twee zonen hebben elk een stichting, waarmee ze samen ook nog eens 19,5% van het kapitaal van Aldi Nord in handen hebben. Eén van de twee zonen, Berthold, overleed in 2012.

 

Tot dusver weinig aan de hand. Maar dat verandert wanneer Cäcilie Albrecht overlijdt in november 2018 en een wilsbeschikking achterlaat die controversieel is. Ze drukt de wens uit dat de weduwe van haar zoon Berthold en hun kinderen geen enkele rol spelen in het reilen en zeilen van het bedrijf. Ze verwijt hen een veel te luxueuze levensstijl, die ze toeschrijft aan het feit dat ze zich 100 miljoen euro van de stichting van hun vader toeëigenden. Het testament van Cäcilie Albrecht, dit weekend gepubliceerd in het weekblad Bild am Sonntag, is expliciet: “Ik neem de nodige maatregelen om de filosofie van onze familie te beschermen, zijnde het dienen van het consortium Aldi Nord, door eigenbelang opzij te zetten en er een bescheiden en sobere levensstijl op na te houden.” Ze beklemtoont ook dat haar zoon Berthold zelf bij leven zijn twijfels geuit had over de capaciteiten van zijn kinderen om op een verantwoorde manier de leiding te nemen van het consortium en zijn medewerkers.

 

De posthume uithaal is duidelijk ook gericht aan de weduwe van Berthold Albrecht, Babette. Haar flamboyante levensstijl staat in veel contrast met die van de oprichters van de discountdynastie. De broers Albrecht waren notoir discreet – er zijn amper één of twee foto’s te vinden waar ze op te zien zijn. De ontvoering van Theo in 1970, gevolgd door zijn bevrijding na het betalen van losgeld, had hem ervan overtuigd om afgeschermd van de wereld en van de media te leven. Babette Albrecht denkt daar anders over: de Duitse media doopten haar ‘de vrolijke weduwe’ wegens haar voorkeur voor glamour en luxe. Ze nam deel aan de Duitse versie van ‘Sterren op de Dansvloer’, dook op op mondaine bals en gaf interviews aan het Franse celebritymagazine Gala.

 

Het is vloeken in de kerk, voor de familie achter Aldi. Maar de advocaten van Babette en haar kinderen verzetten zich tegen de verwijten in het testament van Cäcilie: sinds het overlijden van hun vader hebben ze er altijd voor gezorgd dat ze via de stichting van hun vader alle nodige financiële middelen ter beschikking stelden die nodig zijn voor de ontwikkeling van Aldi Nord. Of hoe Aldi – toonbeeld van soberheid en eenvoud – ongewild voer is voor sappige verhalen in de media.

 

Auteur: 

Christophe Sancy

categorie: 

Laatste productlanceringen