Belg koopt bio vooral in supermarkt

Waar doen consumenten meestal hun inkopen als ze kiezen voor bio? Het antwoord op die vraag is simpel: bij supermarkten. Al is er een duidelijk verschil tussen Vlaanderen en de rest van het land. En verkiest een kwart van de consumenten toch nog altijd een specifiek bioverkooppunt.

 

Het is het marktonderzoeksbureau Sirius Insight dat onderzocht waar de Belgische bioconsumenten hun inkopen doen. Het analyseerde de verschillende types verkooppunten en leerde daaruit dat 60% van de consumenten bioproducten enkel aankoopt in grootwarenhuizen. Een aanwijzing dat supermarkten voor een democratisering van bio zorgen en veel meer mensen dankzij grootwarenhuizen in aanraking komen met biologische voeding. Ter vergelijking: slechts 8% doet zijn inkopen enkel in biologische verkooppunten, terwijl slechts 5% enkel en alleen bij boerderijen langs gaat. Supermarkten zijn dus nog altijd het geprefereerde kanaal, zeker als je er rekening mee houdt dat een kwart van de bioconsumenten meerdere soorten verkooppunten verkiezen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om een combinatie van een supermarkt met biologische verkooppunten. Anders gezegd: zonder supermarkten zou biologische voeding mogelijk nog altijd een niche zijn.

 

 

 

Meer bio in de stad

 

Tegelijk is het aanbod in supermarkten nog te klein om ervoor te zorgen dat iedereen daar zijn gading vindt, aldus Sirius Insight. Net daardoor kiezen velen voor meerdere kanalen. Een vaststelling die ook geldt voor de hoofdstad, meer nog dan elders. “In Brussel, waar het aanbod aan biologische voedingswinkels talrijker is, merken we dat 32% van de bioklanten hun aankopen doen in gespecialiseerde winkels, vaak in combinatie met de traditionele grootwarenhuizen. Dit gemiddelde bedraagt 24% in Vlaanderen en 28% in Wallonië.” De verklaring? Die ligt wellicht bij het feit dat er meer bioconsumenten zijn in Brussel – zoals ook in alle andere steden - en dat er als gevolg daarvan ook meer gespecialiseerde biowinkels zijn. Uit eerder onderzoek van het marktonderzoeksbureau Sirius Insight - gepubliceerd in Gondola Magazine van oktober 2018 - bleek dat gespecialiseerde biowinkels de wind in de zeilen hebben. Vooral in de steden Gent, Antwerpen, Luik en Brussel zijn ze goed vertegenwoordigd.

 

Groter aanbod

 

Terwijl Brussel en Wallonië de meeste bioconsumenten tellen, blijkt ook dat er regionale verschillen zijn in de verkooppunten waar consumenten hun inkopen doen. Vlaamse huishoudens bevoorraden zich voornamelijk via grootwarenhuizen (64%). In Wallonië en Brussel daalt dit percentage respectievelijk tot 55% en 53%, vooral ten voordele van bioverkooppunten en boerderijen. De proporties bioklanten die zich enkel in grootwarenhuizen bevoorraden zijn hoger in Vlaanderen - voornamelijk in Limburg - en in de Oostkantons. Daartegenover zijn de consumenten die minsten twee types verkooppunten combineren proportioneel talrijker in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen, met uitzondering van de stadskernen van Gent en Antwerpen. Dat komt omdat het aanbod niet groot genoeg is om zich te beperten tot 1 winkel. Mogelijk verandert dat in de toekomst, wanneer het bioaanbod in grootwarenhuizen groter wordt. Op die manier zouden de uitgaven voor bioaankopen steeds meer in supermarkten kunnen gebeuren.

 

Auteur: 

d.soenens@gondola.be

categorie: 

Laatste productlanceringen