EU-plan moet grensoverschrijdende e-commerce boost geven

De Europese Commissie heeft zopas een pakket maatregelen voorgesteld waarmee consumenten en ondernemingen in de hele EU gemakkelijker en veiliger producten en diensten online kunnen kopen en verkopen. De nieuwe regels moeten onder andere ‘geoblocking’ voorkomen en transparantere bezorgingsprijzen garanderen voor de grensoverschrijdende e-commerce.

 

Het plan van de Europese Commissie is een onderdeel van haar strategie voor de ‘digitale eengemaakte markt’. Het bestaat uit drie luiken, die nu aan het Europees Parlement en aan de Europese Raad van ministers worden voorgelegd. Deze drie luiken zijn:

 

  • een wetgevingsvoorstel om onterechte geoblocking en andere vormen van discriminatie op grond van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging aan te pakken;
  • een wetgevingsvoorstel over grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten om de transparantie van de prijzen en het toezicht door de regelgever te verbeteren;  
  • en een wetgevingsvoorstel om de handhaving van consumentenrechten te versterken en richtsnoeren om onder andere te verduidelijken wat in de digitale wereld als ‘oneerlijke handelspraktijk’ wordt beschouwd.

 

Voorkomen van geoblocking

Met de eerste set maatregelen wil de Commissie geoblocking en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit of woonplaats voorkomen. Hiermee wil ze ervoor zorgen dat consumenten die producten of diensten in een ander EU-land willen kopen, zowel online als offline, niet worden gediscrimineerd wat de toegang tot voorwaarden voor prijzen, verkoop of betaling betreft.

 

De redenering van de Commissie is dat wanneer een consument een winkel in een ander EU-land binnenloopt, hij zich niet hoeft te legitimeren zodat de verkoper de aankoop kan goedkeuren of de prijzen of voorwaarden kan aanpassen. “Maar online wordt consumenten de toegang tot aanbiedingen in andere landen maar al te vaak ontzegd, doordat zij bijv. naar een landspecifieke website worden doorverwezen of met een creditcard of betaalkaart uit een bepaald land moeten betalen. In de eengemaakte markt is geen plek voor dergelijke discriminatie,” stelt de Commissie.

 

De verordening verschaft tevens meer rechtszekerheid en handhaafbaarheid voor online en offline producten en diensten. “Zowel ondernemingen als consumenten baat bij meer rechtszekerheid over welke praktijken zijn toegestaan en welke niet,” klinkt het.

 

Om te voorkomen dat ondernemingen te veel worden belast, legt de verordening weliswaar geen verplichtingen op om in de hele EU te bezorgen en worden kleine ondernemingen die onder een nationale btw-drempel blijven, van sommige bepalingen vrijgesteld.

 

"Met het initiatief betreffende geoblocking is een juist evenwicht gevonden tussen het belang van de consumenten, zodat zij in heel Europa online kunnen winkelen, en dat van ondernemingen, die hiermee voldoende rechtszekerheid krijgen,” stelde Günther H. Oettinger, commissaris voor Digitale Economie, tijdens de voorstelling van het plan.

 

Betaalbaardere grensoverschrijdende pakketbezorging

De voorgestelde verordening beoogt de transparantie van prijzen bij een grensoverschrijdende pakjesleveringen. “Consumenten en kleine ondernemingen klagen vaak over problemen met de pakketbezorging. Met name hoge bezorgkosten bij grensoverschrijdende bezorging weerhouden hen vaak om aan- of verkopen te doen in andere EU-landen. De prijzen die postbedrijven aanrekenen om kleine pakketten in andere lidstaten te bezorgen zijn vaak tot vijf keer zo hoog als prijzen voor binnenlandse bezorging, zonder dat er een duidelijk verband lijkt te zijn met de daadwerkelijke kosten,” aldus de Commissie.

 

Met deze verordening wil ze de concurrentie versterken door te zorgen voor grotere transparantie van prijzen. Ze stelt evenwel geen maximale bezorgprijzen voor. “Prijsregulering wordt alleen gebruikt als laatste redmiddel wanneer eerlijke concurrentie niet tot de gewenste resultaten leidt,” klinkt het verder. In 2019 zal de Commissie bekijken welke vooruitgang er is geboekt en of verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

 

Betere bescherming

Het derde pakket van het voorstel beoogt een groter vertrouwen van de consument in e-commerce. Hiervoor wordt de bestaande verordening over de consumentenbescherming aangepast en krijgen de nationale overheden meer bevoegdheden om de consumentenrechten beter te kunnen handhaven.

 

Zo krijgen zij de bevoegdheid om te controleren of websites consumenten ‘geoblocken’ of voorwaarden na verkoop aanbieden die in strijd zijn met de EU-regels (zoals het recht op bedenktijd). Ook krijgen ze de bevoegdheid om websites waarop oplichtingspraktijken staan, onmiddellijk te laten blokkeren; en mogen ze gegevens opvragen van domeinbeheerders en banken om de identiteit van de verantwoordelijke handelaar te kunnen achterhalen.

 

Meer weten? Bekijk dan hier de video van de Europese Commissie over grensoverschrijdende e-commerce.

 

Auteur: 

philippe.vandooren

categorie: 

Jobs - Side - NL

Laatste productlanceringen