The Cube onderzoekt mening van consument over privacy

Het debat rond digitale privacy is nog lang niet afgelopen. Dat bewijst The Cube, dat ontdekte dat onderwerpen zoals ‘data privacy’ en ‘data-bescherming’ wereldwijd meer dan 60 000 keer online vermeld worden per maand. Daarom vroeg het onderzoeksbureau naar de mening van de consument in een enquête bij 1000 personen tussen de 18 en 74 jaar.

 

Too much private data on the internet

Bij de eerste vraag merken we meteen al een groot verschil tussen de mening van digital natives, mensen die opgroeiden met moderne technologie, en digital immigrants, zij die met moderne technologie leerden omgaan toen ze al volwassen waren. Meer dan 60% van de 55 plussers vindt dat er te veel consumentengegevens beschikbaar zijn op het internet. Een leeftijdsgroep die daar kort bij aansluit zijn de 26- tot 39-jarigen, waarvan net iets minder dan 60% van de ondervraagden deze mening deelden.

 

Van de 40- tot 54-jarigen vond minder dan 55% dat er te veel consumentendata op het internet te vinden zijn. En opvallend minder, slechts 40%,18- tot 25-jarigen sluiten zich aan bij deze stelling.

 

Complete bescherming

Of consumentengegevens compleet afgeschermd moeten worden, daarover zijn de meningen verbazingwekkend eensgezind. Bij alle leeftijdscategorieën gaat ongeveer 50% à 60% akkoord, behalve de 55- tot 74-jarigen: daar is bijna 70% van de ondervraagden voorstander van een volledige afscherming van consumentendata. Verassend is dat bij deze zelfde leeftijdscategorie ook 10% ‘andere’ antwoordde, evenveel als bij de 18- tot 25-jarigen.

 

Privacy versus sales

Ongeveer 50% van alle leeftijdscategorieën is niet van plan zijn persoonlijke data te ruilen voor retaildoeleinden, om op die manier bij een community te horen. Meer dan 5% van de 26- tot 39-jarigen zou dit wel doen. De grootste nee-zeggers zijn de 55 plussers, waarvan 40% nooit zijn data zou ruilen voor retaildoeleinden en zelfs niemand van de ondervraagden antwoordde hiertoe bereid te willen zijn.

 

Auteur: 

Coralie Gilissen

categorie: 

Jobs - Side - NL

Laatste productlanceringen