Beneluxlanden willen vooruitlopen op EU-regels e-commerce

Nederland, België en Luxemburg willen voortrekkers zijn op gebied van e-commerce door vooruit te lopen op de toekomstige Europese regels. De EU werkt aan een ‘eengemaakte digitale markt’ om de Europese economie te stimuleren, maar de uitwerking ervan neemt tijd. De Benelux kan daarin het voortouw nemen.

 

De premiers van België, Nederland en Luxemburg hebben eerder deze week in Schengen (Luxemburg) een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin zij “het potentieel van de drie landen om digitale pioniers te zijn en als rolmodel te fungeren in de bevordering van de digitale eengemaakte markt binnen de Europese Unie.”

 

De Benelux-landen, die een markt van 28 miljoen consumenten vertegenwoordigen, waren in het verleden reeds koplopers in het stimuleren van de economie via ICT-gebruik. Het ‘Benelux-actieplan voor banen en groei’ van 2015 bevatte reeds een aantal maatregelen die gericht waren op het stimuleren van het idee van een ‘Digitale Benelux’.

 

In het kader daarvan zullen nu een aantal maatregelen en projecten onderzocht worden om de digitale economie te stimuleren, zoals de afschaffing van roamingkosten en geoblocking, het uitwerken van regelgeving en innovaties inzake elektronische communicatie, cyberveiligheid van bedrijven en openbare instellingen, intelligente transportsystemen, en dergelijke.

 

E-commerce

 

Maar ook op gebied van e-commerce gaan de drie landen beter samenwerken. Ze werken al samen om een Benelux-unie voor detailhandel op te richten, maar nu willen ze ook de bestaande hindernissen voor bedrijven en consumenten met betrekking tot e-commerce wegwerken. Dat willen ze doen “via het bevorderen van online en mobiele betalingssystemen, regelgeving inzake pakketdiensten en een gezamenlijk toezicht op de markt.”

 

Geen loos idee

 

De meeste mensen denken dat sinds de EU een eengemaakte markt is, de Benelux nog maar een symbolische rol speelt. Niets is minder waar: in het Verdrag van Lissabon uit 2007 dat een beter functioneren van de Europese Unie beoogt is een artikel opgenomen (het fameuze ‘artikel 350’) dat de Benelux op heel wat vlakken het voortouw laat nemen. Op grond van dat artikel mogen de drie landen verder gaan dan de Europese instellingen, en zelfs maatregelen treffen die ingaan tegen Europese regels.

 

Dankzij deze ‘machtigingsclausule’ kan de Benelux een voortrekkersrol spelen voor een verdergaande Europese integratie. Dit betekent dat de drie landen nu al regels mogen afspreken die de EU nog niet kan afdwingen. Ze zijn met andere woorden in staat om regels die de ‘crossborder’ e- commerce dwarsbomen, af te schaffen zonder dat ze op de Europese regels terzake moeten wachten.

Auteur: 

philippe.vandooren

categorie: 

Laatste productlanceringen