Na 10 jaar blijft Uplace actueler dan ooit

“Op 2 december 2015 gaf de voltallige Vlaamse regering de definitieve goedkeuring voor de ruimtelijke plannen van de reconversiezone Vilvoorde-Machelen, waar ook Uplace deel van uitmaakt”, stelt Uplace-topman Bart Verhaeghe. “Die beslissing was een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het Uplace-project. Want daarmee steunt de Vlaamse Regering Uplace reeds voor de elfde keer op rij en kiezen de drie opeenvolgende Vlaamse Regeringen, waarvan alle partijen, met uitzondering van Groen en Vlaams Belang, voor Uplace als trekker voor de reconversiezone.”

 

Wat ging er aan deze definitieve goedkeuring vooraf?

 

In 2007 schreef de Vlaamse overheid een ‘schoonheidswedstrijd’ voor de reconversie van de zone Vilvoorde-Machelen uit. Want met de sluiting van de Renault-site, het faillissement van SABENA en de verhuis van DHL, had de buurt rake klappen gekregen. De overheid stelde daarom een plan op om investeringen aan te trekken en om nieuwe woningen, winkels, vrijetijdsfaciliteiten, diensten en transport te ontwikkelen.

 

Uplace-CEO Jan Van Lancker vertelt: “Uplace nam met een winkel- en belevingsconcept aan de wedstrijd deel. Het Uplace-idee ontstond reeds in 2004, toen ik samen met ondernemers Bart Verhaeghe en Luc Verelst de wereld rondreisden en we beseften dat er vele dingen niet voorhanden waren in België. Zo kwamen we met het conceptidee om een in België nooit eerder geziene ontmoetingsplaats te creëren, met winkels, cinema, theater, open pleinen, bars en restaurants en speeltuinen.”

 

3.249 nieuwe jobs

 

De Vlaamse Regering selecteerde het Uplace-concept als winnaar en als trekker voor de volledige reconversiezone. Daarop kocht Uplace de gronden, sloot een Brownfieldconvenant met de Vlaamse Regering, de gemeente Machelen en OVAM, en begon met het saneren van de vervuilde gronden. 

Bart Verhaeghe: “De investering van Uplace, goed voor 600 miljoen euro, heeft als doel om ook andere investeringsprojecten in de omgeving op gang te trekken. Uplace zal 3.249 nieuwe jobs met zich meebrengen, broodnodig in een regio met nog steeds 19.000 werkzoekenden, en dankzij de daarop volgende investeringen zullen nog meer mensen een baan vinden.”

 

Nood

 

“Bovenop de nood aan economische investeringen in de regio, is er een verwachte bevolkingsgroei tussen 2000 en 2030 met 1,5 miljoen mensen in Vlaanderen, waarvan 600.000 alleen al voor de regio Brabant-Brussel”, weet Van Lancker. “De vraag naar winkels en ontspanning zal  bijgevolg alleen maar toenemen. Uit cijfers van ‘Cushman & Wakefield’ en ‘Retail Sonar’ blijkt dat er om de 3 jaar in de regio Brabant - Brussel een bijkomende vraag komt ter grootte van een centrumstad zoals Kortrijk of Mechelen. Deze enorm stijgende vraag zorgt er dus voor dat er voldoende marktruimte voor Uplace is, bovenop het huidig winkelaanbod.”

 

Veranderende winkelgedrag

 

Het winkel- en belevingsconcept van Uplace beantwoordt hen aan het sterk veranderende winkelgedrag van de consument. "Tijd is een steeds schaarser goed en de consument wil zijn vrije tijd zo efficiënt mogelijk invullen. Daarbovenop bestaan er eindeloos veel manieren om te winkelen. Online shopping en baanwinkels zijn dé oplossing voor functioneel winkelen. Boodschappen doen, zoals naar de bakker, slager of groenten-en fruitwinkel gaan, gebeurt in de werk- of woonomgeving. Grootsteden met een ruim winkelaanbod zullen een vooraanstaande plaats blijven innemen in het retailaanbod. Maar om nieuwe producten en concepten te introduceren, is er nood aan een plek waar de consument de tijd neemt om te ontspannen. Retailers beseffen steeds meer het belang van een aantrekkelijke winkel, waar consumenten de producten ontdekken, testen en geadviseerd worden. Daarmee introduceert de retailer, naast het online platform, een nieuwe vorm van marketingkanaal om de producten aan de consument voor te stellen. Uplace brengt zo’n plek. Dat dit uniek is in België, blijkt ook uit de studie van ‘InSites Consulting’ in april 2015.”

 

Magali Geens, managing partner InSites: “60% van de bevraagde Belgen zegt in het onderzoek dat Uplace een innovatief concept is. Een zeer hoge score, want hiermee staat Uplace in de top 20 van meest innovatieve concepten in België.” "De blijvende vraag over de overlappende verzorgingsgebieden tussen Uplace, Dockx en Neo blijft aanwezig", volgens Pierre-Alexandre Billiet (retail expert bij Gondola).

 

Winkelen, werken en ontspannen op één plek

 

“Daarbovenop bevinden de merken zich het liefst ergens waar het ook leuk is om tijd te spenderen. Aanbod van andere ontspanningsmogelijkheden is dus cruciaal in de vorm van: restaurants en cafés, bioscoop, theaterzaal en binnenspeeltuin gecombineerd in een aangename omgeving met open pleinen, overdekte winkelstraten en groene daktuinen. Winkelen, werken en ontspannen op dezelfde plaats. Het is net die combinatie aan mogelijkheden die de Belg vandaag mist, blijkt ook uit het onderzoek van ‘Insites consulting’. Het concept dat ondertussen meer dan 10 jaar geleden in zijn kinderschoenen stond, blijkt dus vandaag meer dan ooit actueel te zijn”, besluit Verhaeghe.

 
Jobs - Side - NL